trong rung

Trồng rừng là một trong những giải pháp để bạn có thể làm giảm bớt biến đổi khí hậu. Đây cũng là giải pháp để khôi phục lại môi trường vốn có của nó.