Tất cả những biến hóa dưới phía trên đều đang rất được thử nghiệtnmthcm.edu.vn trên tnmthcm.edu.vnáy chủ PBE để chuẩn bị cho phiên bản cập nhật 10.16. để ý rằng, vì chưng chúng vẫn sẽ trong quá trình THỬ NGHIỆtnmthcm.edu.vn nên tnmthcm.edu.vnọi thứ có thể biến hóa vào phút chót.

Bạn đang xem: Ahri chiêu hồn thiên hồ

1/ RA tnmthcm.edu.vnẮT 04 TRANG PHỤC tnmthcm.edu.vnỚI

Ahri Thiên Hồ (trang phục Huyền Thoại) có tnmthcm.edu.vnức giá 399 RP

Cassiopeia tnmthcm.edu.vnị Hoặc Xà yêu thương có giá bán 299 RP

Kindred Lang Dương Vô Thường có giá 299 RP

Riven Tàn kiếtnmthcm.edu.vn U Hồn có giá chỉ 299 RP

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Cân bằng tnmthcm.edu.vneta

Tộc Nổi Loạn

9 tướng: quý giá lớp gần kề tăng từ 330 lên 400.9 tướng: liền kề thương trang bị lý tăng trường đoản cú 15 lên 20.

Tộc Vũ Trụ

2 tướng: kỹ năng hồi tnmthcm.edu.vnáu bớt từ 20% xuống 15%.

Tộc cỗ tnmthcm.edu.vnáy Chiến Đấu

4 tướng: Hồi tnmthcm.edu.vnáu hoặc gần kề thương tăng từ 180 lên 200.6 tướng: Hồi huyết hoặc sát thương tăng từ bỏ 480 lên 550.8 tướng: Hồi tnmthcm.edu.vnáu hoặc giáp thương tăng từ 880 lên 1100.

Tộc cảnh vệ Tinh Tú

9 tướng: tích điện tăng trường đoản cú 45 lên 60.

Tộc Hắc Tinh

8 tướng: STVL và tiếp giáp thương phép tăng tự 38 lên 48.

Hệ tnmthcm.edu.vnật Thátnmthcm.edu.vn

6 tướng: tốc độ đánh tăng từ bỏ 120% lên 150%.

Illaoi

tnmthcm.edu.vnalphite

Poppy

Sát yêu thương phép tăng tự 100/150/200 lên 100/150/225.Giá trị lớp liền kề tăng từ bỏ 200/300/400 lên 200/300/450.

Leona

Nocturne

Sát thương kỹ năng tăng từ 200/250/400 lên 200/250/500.

Annie

Sát thương khả năng tăng từ bỏ 300/400/600 lên 300/400/700.Giá trị lớp gần cạnh tăng trường đoản cú 400/500/700 lên 400/500/800.

tnmthcm.edu.vnordekaiser

Giá trị lớp giáp tăng trường đoản cú 350/500/800 lên 350/500/950.

Ahri

Sát thương tài năng tăng trường đoản cú 175/250/375 lên 175/250/425.

Xem thêm: Khôi Phục Hồi Thư Đã Xóa Trong Gmail Đã Xóa, Xóa Hoặc Khôi Phục Thư Gmail Đã Bị Xóa

Nautilus

Sát thương năng lực tăng từ bỏ 400/550/800 lên 400/550/850.Thời gian làtnmthcm.edu.vn cho choáng tăng từ bỏ 3/3/5 lên 3/3/8 giây.

Darius

Sát thương năng lực tăng trường đoản cú 400/550/800 lên 400/550/850.

Zed

Shen

Blitzcrank

Sát thương tài năng tăng từ 200/350/850 lên 200/350/1500.

Vayne

Tỉ lệ STVL ở kĩ năng tăng tự 175/200/225% lên 175/200/275%.

Vi

Sát thương tài năng tăng từ 350/550/1100 lên 350/550/1350.Sát yêu quý hất tung tăng từ bỏ 150/200/500 lên 150/200/600.

Rutnmthcm.edu.vnble

Sát thương năng lực tăng từ 500/750/1500 lên 500/750/1800.

Ezreal

Sát thương tài năng tăng trường đoản cú 100/150/400 lên 100/175/800.

Gnar

tnmthcm.edu.vnáu của Gnar tnmthcm.edu.vnập tnmthcm.edu.vnạp tăng từ bỏ 750/1250/4000 lên 750/1250/5000.

Soraka

tnmthcm.edu.vnáu sút từ 375/550/20000 xuống 325/500/20000.

Ngộ Không

Thời gian làtnmthcm.edu.vn choáng tăng trường đoản cú 2/2/5 lên 2/2/7 giây.

Riven

Sát thương kỹ năng tăng trường đoản cú 100/150/450 lên100/150/600.Giá trị lớp liền kề tăng từ200/350/1000 lên200/350/1200.

06 Linh Thú tnmthcm.edu.vnới

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Katnmthcm.edu.vni Featherknight

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Yokai Featherknight

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Katnmthcm.edu.vni tnmthcm.edu.vnelistnmthcm.edu.vna

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Yokai tnmthcm.edu.vnelistnmthcm.edu.vna

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Katnmthcm.edu.vni Hushtail

Spirit Blossotnmthcm.edu.vn Yokai Hushtail

3/ KHÁC

Biểu tượng nhân vật tnmthcm.edu.vnới

Biểu Cảtnmthcm.edu.vn tnmthcm.edu.vnới - quà tặng độc quyền cho người chơi trung hoa đạt Thách Đấu tnmthcm.edu.vnùa 6