100% cốt tông SỢI TƠ THẤM HÚT MỒ HÔIKHÁNG KHUẨN KHỬ MÙICÔNG NGHỆ DỆT 3d THOÁNG KHÍ VÀ SIÊU NHẸĐƯỜNG KIM MỦI CHỈ SẮC SẢO ĐẾN TỪNG bỏ ra TIẾTFORM CHUẨN, CHẤT VẢI teo GIÃN KHÔNG RA MÀU lúc GIẶT
Chat Facebook lý giải chọn size (click me) 219,000₫ 189,000₫","sku":"","variation_description":"

","variation_id":2017,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size":"size-m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":189000,"display_regular_price":219000,"image":"title":"ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn (24)","caption":"","url":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","alt":"","src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png","srcset":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png 600w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-768x768.png 768w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png 100w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-300x450.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":450,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3787,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"219,000₫ 189,000₫","sku":"","variation_description":"Tu1eeb 45-52kg ","variation_id":2018,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":189000,"display_regular_price":219000,"image":"title":"ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn (24)","caption":"","url":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","alt":"","src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png","srcset":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png 600w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-768x768.png 768w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png 100w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-300x450.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":450,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3787,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"219,000₫ 189,000₫","sku":"","variation_description":" Tu1eeb 52-60kg ","variation_id":2019,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":189000,"display_regular_price":219000,"image":"title":"ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn (24)","caption":"","url":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","alt":"","src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png","srcset":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png 600w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-768x768.png 768w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png 100w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-300x450.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":450,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3787,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"219,000₫ 189,000₫","sku":"","variation_description":"Tu1eeb 60-70kg ","variation_id":2020,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"big-size","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":199000,"display_regular_price":229000,"image":"title":"ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn (24)","caption":"","url":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","alt":"","src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png","srcset":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-600x600.png 600w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-768x768.png 768w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png 100w, https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tnmthcm.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/ao-thun-nhat-ban-gold-rhino-tnmthcm.edu.vn-24-300x450.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":450,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3787,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"229,000₫ 199,000₫","sku":"","variation_description":"Tu1eeb 70 ~ 80kg ","variation_id":3905,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Size Choose an optionSMLXLXXL

Bài viết liên quan