Hôm nay kiến xin gởi đến các bạn về giải bài tập nhân đối chọi thức với đa thức lớp 8 sách giáo khoa tập 1. Gồm 6 bài nằm tại trang số 5 số 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. Có hướng dẫn cụ thể mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong vấn đề học tập và rèn luyện để cải thiện khả năng đo lường và tính toán của bản thân. Các bạn hãy cùng xem thêm cùng loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Bài 1 nhân đơn thức với đa thức

Bài tập nhân đơn thức với nhiều thức toán lớp 8 Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 5 toán lớp 8 tập 1: chiếu lệ tính nhân.

*

Lời giải:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một đối chọi thức cho một đa thức, ta lấy đối chọi thức rồi nhân với từng hạng tử của nhiều thức, mang các công dụng rồi cộng các tích cùng với nhau.

+ ghi nhớ lại: xm.xn = xm + n.

Bài 2 trang 5 toán lớp 8 tập 1: triển khai phép tính quý giá của biểu thức sau:

a) tại x = - 6 , y = 8b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại và y = –100;

Lời giải:

a)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2– xy + xy + y2

= x2+ y2.

Tại x = –6 ; y = 8, giá trị biểu thức bởi : (–6)2+ 82= 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2– x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2– y.x

= x3– xy – x3– x2y + x2y – xy

= (x3– x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại với y = –100, quý hiếm biểu thức bằng:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một solo thức cho 1 đa thức, ta lấy đối kháng thức rồi nhân với từng hạng tử của đa thức, mang các kết quả rồi cộng những tích cùng với nhau.

Bài 3 trang 5 toán lớp 8 tập 1: kiếm tìm nghiệm x

a)

b)

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2– 12x – 36x2+ 27x = 30

(36x2– 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một đối kháng thức cho 1 đa thức, ta lấy đơn thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, lấy các kết quả rồi cộng các tích với nhau.

Bài 4 trang 5 tập 1 bài tập toán lớp 8 Đố:

Đoán tuổi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Loài Hoa Ngày 20/11 Tặng Thầy Cô Phù Hợp, Những Mẫu Hoa 20

Bạn hãy đem tuổi của mình:

- cộng thêm 5.

- Tổng được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

- tiếp nối lấy công dụng trên lại cộng với 10.

- tiếp sau nhân tác dụng vừa tìm kiếm được ở bên trên với 5.

- cuối cùng đọc tác dụng sau khi vẫn trừ đi 100.

Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2

+ Lấy tác dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa tìm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc tác dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy kết quả cuối cùng sẽ là 10 lần với số thực. VÌ vậy ta hãy lấy kết quả cuối cùng tiếp nối chia mang đến 10 là ra số tuổi thực yêu cầu tìm.

Bài 5 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Rút gọn gàng biểu thức dưới dây:

a)
*
b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2– xy + xy – y2

= x2– y2+ (xy – xy)

= x2– y2

b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

=xn - 1.x + xn - 1.y - y.xn - 1- y.yn - 1

=xn+ xn - 1y - xn - 1y - yn

=xn-yn

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một đơn thức cho một đa thức, ta lấy solo thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, lấy các kêt quả rồi cộng những tích với nhau.

+ am. An= am + n.

Bài 6 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Đánh dấu x em cho rằng đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là:

*

Thay x = - 1 với y = 1 vào

a(-1)(-1 – 1) + 13(- 1 + 1) = (-a).(-2) + 1.0 = 2a

Vậy 2a sẽ là tác dụng đúng.

Giải bài xích tập nhân 1-1 thức với nhiều thức vày Kiến biên soạn. Nhằm mục tiêu giúp chúng ta giải quyết các bài toán vào sách giáo khoa và có một hướng đi, giải pháp làm kết quả nhất. Phía dẫn chi tiết từng câu và lời giải bám sát với đề. Bài xích tập vào sách giáo khoa tương đối dễ, mong muốn rằng các bạn hãy nỗ lực làm thật các để ghi nhớ phương pháp, rèn luyện kĩ năng, hãy tìm những bài bác tập hay nhằm rèn luyện thêm cho phiên bản thân. Chúc chúng ta đạt kết quả cao trong những kì thi và bài xích kiểm tra nhé.