Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng đặc thù giao hoán (a+b=b+a), tính chất phối kết hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải đưa ra tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + đôi mươi = 1130. )

tnmthcm.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!

Xem thêm: Xem Trọn Bộ Về Nhà Đi Con Tập 40, Về Nhà Đi Con

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tnmthcm.edu.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tnmthcm.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tnmthcm.edu.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.