b) A là tập hợp những học sinh tốt môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh tốt môn Toán của lớp đó.

Bạn đang xem: Bài 137 trang 53 sgk toán 6 tập 1

c) A là tập hợp các số phân tách hết mang lại (5), B là tập hợp các số chia hết mang lại (10).

Xem thêm: Top 50 Tiểu Thuyết 18 Trung Quốc Hay Nhất, Truyện H, H Nặng Và 18 Sắc (Rất Hay, Đã Đọc)

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.


Hướng dẫn:

Giao của hai tập hợp đó là tập hợp bao gồm những bộ phận thuộc cả nhị tập hợp kia (phần tử chung hay phần tửgiống nhau)

Bài giải:

a)(A cap B =)cam, chanh

b) Có nhì trường hợp

TH1: (A cap B = varnothing )(vì học sinh xuất sắc Văn đề xuất không xuất sắc Toán - hoặc ngược lại)

TH2:(A cap B )là tập hợp các học sinh xuất sắc cả Văn cùng Toán

c)(A = left 0; , 5; , 10; , 15; , 20; , ... ight\)

(B = left 0; , 10; , 20; , 30; , ... ight\)

(A cap B = left 0; , 10; , 20; , ... ight\)

Vậy giao của nhì tập hợp là tập hợp những số chia hết cho(10)

d) không có số làm sao vừa là số chẵn, vừa là số lẻ bởi vì đó(A cap B = varnothing)

Lưu ý: cùng với câu b) có thể giải theo ngôi trường hợp nào cũng được, hoặc chỉ dẫn được cả nhị trường hợp thì càng không thiếu thốn hơn


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 16: Ước phổ biến và bội thông thường - luyện tập trang 53 khác • Giải bài xích 134 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền kí... • Giải bài 135 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết các tập hợp:(a) ,,... • Giải bài bác 136 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tập hợp(A)... • Giải bài bác 137 luyện tập trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm giao của nhì tập... • Giải bài bác 138 rèn luyện trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Có(24) bút...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 16: Ước tầm thường và bội chung - luyện tập trang 53
• Giải bài 134 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 135 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 136 trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 137 rèn luyện trang 53 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 138 rèn luyện trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12