Bài tập Bảng đơn vị đo trọng lượng lớp 41. Khối hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng2. Những dạng bài xích tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng2.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng3. Bài tập toán lớp 4 ôn tập về đại lượng4. Bài bác tập tự luyện1. Phân biệt đơn vị đo khối lượng3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng3.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị đo khối lượng:3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng3.4. Dạng 4: Toán gồm lời văn.4. Bài bác tập từ bỏ luyện

Bài tập Bảng đơn vị đo trọng lượng lớp 4

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo cân nặng và dìm xét rằng với hai đơn vị đo trọng lượng liền nhau thì đơn vị lớn cấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

2. Bài tập

Bài 1.Điền số tương thích vào địa điểm trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3. Bài bác giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

Dạng 2: các phép tính với đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các cân nặng có kèm theo các đơn vị đo tương tự nhau, ta thực hiện tương từ bỏ như những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên, sau đó thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Khi thực hiện phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta đề nghị đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như giải pháp thông thường, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

2. Bài xích tập

Bài 1.Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.Tính những giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn 849 tạ = 2750 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag 77777 g = 500000 + 7000 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo kiểu như nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, thứ 1 ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.

2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg …5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

Dạng 4: Toán tất cả lời văn

1. Phương pháp

Đọc đề và khẳng định rõ yêu ước đề bài

Thực hiện tại phép tính theo yêu ước (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra cùng kết luận

2. Bài bác tập

Bài 1. Bình đi chợ thiết lập 1 bó rau nặng 1250 g, một con cá nặng trĩu 4500g, 1 quả túng nặng 750g. Hỏi khối lượng mà Bình phải mang đến là bao nhiêu?

Bài 2. Trong dịp kiểm tra mức độ khỏe. An khối lượng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả ba bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng mà lại Bình phải mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy cân nặng mà Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

Bài tập từ bỏ luyện bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1. Điền số thích hợp vào khu vực trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vệt >, , 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg bài xích tập về đại lượng cùng đo đại lượng – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

313. Viết số phù hợp vào nơi chấm

a) 3 tạ = … yến 2 yến 8kg = …. Kg

40 yến = … tạ 5 tạ 35kg = …..kg

5 tấn = … tạ 8000kg =…. Tấn

120 tạ = … tấn 4 tấn 45kg = ….kg

b) 3 giờ = … phút 3 giờ 45 phút = ….. Phút

360 giây = … phút 1/4 giờ = … phút

10 cầm kỉ =….. Năm 6000 năm = … chũm kỉ

c) 800cm = … dm 7 m2 68dm2 = … dm2

 2 000 OOOm2 = … km2 4 km2 400m2 =… mét vuông

314.

Viết dấu thích hợp (>, 2=2 km2 4 km2 400m2 = 4000400 m2

314.

a) 3 tấn > 25 tạ ; 5 tấn 45 kilogam .=.. 5045 kg

b) 1/2 giờ .. 30 giây

c) 50 m2 40dm2 > 5004 dm2 ; 100 cm2 ..=.1/100 m2

Bài tập phần bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng – Giây, thay kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài xích tập

32.

Viết số thích hợp vào vị trí chấm :

a) 1kg = … g b) 15t = … tạ

4kg = … g 2 tạ = … kg

1000g = … kilogam 400 tạ = … tấn

2000g = … kg 300 kg = … tạ

c) 3 tấn 5 tạ = … tạ d) 2kg 15 kg = … g

4 tạ 5kg = … kilogam 1kg 1g = …. G

2 tấn 50kg = … kg 5kg 5g = ….g

33.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 6t 6kg = ?

A. 66 kg

B. 6600kg

C. 6060kg

D. 6006kg34.Điền lốt ( > vắt kỉ, ngày, phút, giây, giờ, tuần lễ theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn.

Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

3 phút = … giây 1/4 phút = … giây 2 vắt kỉ =… năm

1 tiếng = … giây 1 phút 30 giây = … giây 1000 năm = … ráng kỉ

nửa tiếng = … phút 2 tiếng đồng hồ = …. Giây nửa cố kỉnh kỉ = … năm37.

*

38.

Dưới đây khắc ghi thời gian bốn người đến dự cuộc họp. Giờ đồng hồ họp đúng khi 7 giờ 30 phút.

Khoanh vào chữ để trước thời gian người đến họp muộn nhất :

7 giờ đồng hồ 35 phút B. 8 giờ đồng hồ kém đôi mươi phút

7 giờ 30 phút D. 8 giờ nhát 25 phút

39.

Bảng sau ghi tên vận tải viên và thời hạn chạy trên cùng một quãng đường của mỗi người :

MinhAnHùngViệt
13 phút15700 giây12 phút 45 giây

a)Ai chạy nhanh nhất có thể ? Ai chạy muộn nhất ?

b) sắp xếp tên những vận động viên theo thiết bị tự từ fan chạy lờ đờ đến fan chạy cấp tốc hơn.40.

a) 115 tạ + 256 tạ b) (3kg + 7kg) x 2

4152g – 876g (114 tạ-49 tạ) : 5

4 tấn x 3 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ

2565kg : 5 4kg 500g – 2kg 500g

c) nửa tiếng – 15 phút 3h x 2

12 giây + 45 giây 69 giờ đồng hồ : 3

Hướng dẫn:

32.

a) 1 kg = 10OOg b) 15 tấn = 150 tạ

4kg =4000g 2 tạ = 200kg

10OOg = 1kg 400 tạ = 40 tấn

2000g = 2kg 300kg = 3 tạ

c)3 tấn 5 tạ = 35 tạ d) 2kg 150g = 2150g

tạ 5kg = 405kg 1kg10g = 1010g

tấn 50kg = 2050kg 5kg 5g = 5005g

33. D

34.

Xem thêm: Hậu Duệ Mặt Trời Tập 13 Vietsub, Hậu Duệ Mặt Trời

*

35.

HD : 1kg 512g = 1512g ; 1kg 5hg = 1500g ;

1kg 51dag = 151 Og ; 10hg 50g = 1050g.

Sắp xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến phệ : 1050 ; 1500 ; 1510 ; 1512.

Từ đó sắp xếp những số đo trọng lượng theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến béo :

10hg 50g ; 1kg 5hg ; 1kg 51dag ; 1 kg 512g.

36.

a) Giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, thay kỉ.

b) 3 phút = 180 giây ; 1/4 phút = 15 giây ; 2 nuốm kỉ= 200 năm

1giờ = 3600 giây ; 1 phút 30 giây = 90 giây ; 1000 năm = 10 thế kỉ ;

nửa tiếng = trong vòng 30 phút ; 2 giờ = 7200 giây ; nửa nắm kỉ = 50 năm.

37.

Chẳng hạn : Năm 1010 thuộc vậy kỉ XI ; … ; năm 1945 thuộc gắng kỉ XX ; …

38.

B. 8 giờ đồng hồ kém 20 phút (tức là 7 giờ đồng hồ 40 phút). Tín đồ đó đến lờ đờ 10 phút.

39.

HD : a) 13 phút = 780 giây ; — giờ = 12 phút = 720 giây ;

12 phút 45 giây = 765 giây.

Sắp xếp những số theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến mập : 700 ; 720 ; 765 ; 780.

Từ đó kết luận : Hùng chạy sớm nhất có thể (700 giây) ; Minh chạy chậm nhất (780 giây).

b) sắp xếp tên theo trang bị tự từ tín đồ chạy lừ đừ đến fan chạy nhanh hơn :

Minh ; Việt ; An ; Hùng

(780 giây) (765 giây) (720 giây) (700 giây)

40.

a) 115 tạ + 256 tạ = 371 tạ b) (3kg + 7kg)x 2 = 10kgx 2 = 20kg

4152g – 876g = 3276g (114 tạ – 49 tạ): 5 = 65 tạ : 5 = 13 tạ

tấn x 3 = 12t 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ = 5t 8 tạ

2565kg : 5 = 513kg 4kg 500g – 2kg 500g = 2kg

c) nửa tiếng – 15 phút = 15 phút

12 giây + 45 giây = 57 giây

3h x 2 = 6 giờ

69 giờ : 3 = 23 giờ

Hệ thống kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

1. Khối hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài các gấp 10 lần đối chọi vị bé thêm hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài phần đông kém 1/10 lần đơn vị to hơn liền trước nó.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

*
Để đo trọng lượng các thứ nặng sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn ki-lô-gam, người ta cần sử dụng những 1-1 vị: yến, tạ, tấn.Để đo trọng lượng các vật dụng nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn gam, bạn ta sử dụng những solo vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.Mỗi đơn vị đo cân nặng đều vội 10 lần solo vị bé nhiều hơn liền sau nó.Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn liền trước nó.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

*

Chú ý:

1 năm = 365 ngày1 năm nhuận = 366 ngàyTháng một, tháng ba, tháng năm, mon bảy, mon 8, tháng mười, tháng mười hai có: 31 ngày.Tháng tư, tháng sáu, mon chín, tháng mười một có: 30 ngày.Tháng hai gồm 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

2. Những dạng bài bác tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng

2.1.1. Phương pháp chungSử dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài, trọng lượng thời gianHai đơn vị đo độ dài, trọng lượng liền nhau hơn nhát nhau 10 đơn vị2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng sau

a) 4 năm = … tháng

b) 48 tháng = … năm

c) 3giờ = … phút

d) 200 năm = … gắng kỷ

g) 8m 4dm = … dm

h) 8 tạ 7 yến = … kg

2.1.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4 năm = 4 x 12 mon = 48 tháng

b) 48 tháng = 48 : 12 = 4năm

c) 3giờ = 3 x 60= 180 phút

d) 200 năm = 200 : 100 = 2 thay kỷ

g) 8m 4dm = 8 x 10 + 4 = 84dm

h) 8 tạ 7 yến = 8 x 100 + 7 x 10 = 800 + 70 = 870kg

2.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo đại lượng

2.2.1. Cách thức chungKhi thực hiện phép tính cùng hoặc trừ những đại lượng có kèm theo những đơn vị đo kiểu như nhau, ta thực hiện tương trường đoản cú như các phép tính cùng với số tự nhiên, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào kết quả.Khi triển khai phép tính gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, đầu tiên ta buộc phải đổi về cùng 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện nay tính bình thường.Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo cân nặng với một số, ta nhân hoặc phân tách số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm đơn vị đo đại lượng vào kết quả.2.2.2. Bài xích tập

Bài 1:Tính các đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4giờ = ? phút

c) 15 năm 126 mon = ? tháng

d) 5t 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 2:Một con gà nặng trĩu 3700g, một túi thịt nặng nề 350g với một bó rau nặng nề 700g. Hỏi gà, thịt cùng rau nặng từng nào gam?

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo quy tắc của những đơn vị đo đại lượng ta có:

a) 72hm 5m + 72m = 72 x 100 + 5 + 72 = 7200 + 5 + 72 = 7277m

b) 157 phút + 4 giờ = 157 + 4 x 60 = 157 + 240 = 397phút

c) 15 năm 126 mon = 15 x 12 126 = 180 126 = 54 tháng

d) 5t 7kg x đôi mươi kg = (5 x 1000 + 7) x trăng tròn = 5007 x 20 = 100140kg

Bài 2:

Tổng trọng lượng của gà, thịt với rau nặng số gam là:

3700 + 350 + 700 = 4750 (g)

Vậy gà, thịt cùng rau nặng 4750g.

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng

2.3.1. Phương thức chungKhi so sánh những đơn vị đo tương tự nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số tự nhiên.Khi so sánh các đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện so sánh bình thường.2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh các đại lượng sau:

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút … 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Bài 2.Một bao gạo nặng 52kg, một nhỏ lợn nặng trĩu 52 yến. Hỏi bao gạo hay con lợn nặng hơn?