A. Lí thuyết về Lũy thừa của một trong những hữu tỉ

*

- Lũy thừa bậc n của a là tích của n quá số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

*

- Quy ước:

*

- khi nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cùng hai số nón với nhau:

*

- Khi phân chia hai lũy thừa cùng cơ số không giống 0, ta không thay đổi cơ số và lấy số mũ của lũy quá bị chia trừ đi lũy quá chia:

*

- khi tính lũy quá của lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số với nhân hai số nón lại với nhau:

*

Tóm tắt những công thức về lũy thừa

*

B. Các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7


Dạng 1 

1. 

*

2. Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

4. Viết những tích sau đây dưới dạng lũy thừa:

*

5. Viết số hữu tỉ 81/625 bên dưới dạng một lũy thừa. Nêu tất cả các giải pháp viết.

Bạn đang xem: Các bài toán về lũy thừa lớp 7

Dạng 2.

6. Điền số thích hợp vào ô vuông:

*

7. Tìm x, biết :

*

8. Tính:

*

9. Dạng 2. Tìm x, biết:

*

10. Tính:

*

Dạng 3.

11. Tính:

*

12. Tính:

*

13. So sánh:

*

14. Tính

*

15. 

*

16. Tính: 

*

Dạng 4.

17. Tính:

*

18. Tính:

*

19. Tính nhanh:

*

20. 

*

21. 

*

 Tìm chữ số hàng đơn vị chức năng của số b.

22. 

*
A. 31 ; B. 30 ; C. 29 ; 
D. 28 ; E. 27 ;  

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Soạn Bài Tôi Yêu Em Của Puskin Lớp 11 Bài Thơ: Tôi Yêu Em (A

23. Tính:

*

24. 

*

Dạng 5.

25. Tìm n biết:

*

Dạng 6. 

26. 

Tìm x, biết:

*

27. Tìm quan hệ giữa x với y biết:

*

28. Tìm x biết:

*

Dạng 7. 

29. Tìm giá chỉ trị của các biểu thức sau:

*

30. Rút gọn gàng rồi so sánh giá trị của những biểu thức sau:

*

31. Tính:

*

C. Một số dạng bài xích tập khác

Bài 1: Tính quý giá của:

M = 1002– 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12;

N = (202+ 182 + 162 + … + 42 + 22) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12);

P = (-1)n.(-1)2n+1.(-1)n+1.

Bài 2: Tìm x biết rằng:

a) (x – 1)3= 27;

b) x2+ x = 0;

c) (2x + 1)2 = 25;

d) (2x – 3)2 = 36;

e) 5x + 2= 625;

f) (x – 1)x + 2= (x – 1)x + 4;

g) (2x – 1)3 = -8.

h) = 2x;

Bài 3: Tìm số nguyên dương n biết rằng:

a) 32 nn > 4;

c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243.

Bài 4: So sánh:

a) 9920và 999910;

b) 321và 231;

c) 230 + 330 + 430 và 3.2410.

Bài 5: Chứng minh rằng nếu như a = x3y; b = x2y2; c = xy3 thì với bất kì số hữu tỉ x với y nào ta cũng có: ax + b2 – 2x4y4 = 0 ?