Dạng 1: tìm trung bình cộng của những số đã biết.

Bạn đang xem: Các bài toán về trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tìm kiếm trung bình cộng của các số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa đủ cộng của các số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em gồm lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A gồm 21 học tập sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có số học sinh nhiều rộng trung bình cùng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C có bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, các bạn Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam nhát trung bình cộng số vở hai bạn An với Lan và 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm mức độ vừa phải cộng của các số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính mức độ vừa phải cộng của những số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính trung bình cộng của các số trong hàng số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng hàng số bên trên rồi chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: do dãy số bên trên là dãy số phương pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cùng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số trên là dãy số cách đều nên trung bình cộng của những số hạng trong hàng là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Tủ Lạnh Bảo Quản Sữa Mẹ - Cách Bảo Quản Sữa Mẹ Trong Tủ Lạnh

Bài 1:

Tính vừa đủ cộng của các số vào dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho dãy số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm vừa phải cộng của những số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết trung bình cộng của những số trong dãy số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn hoặc bởi trung bình cộng.

1 .Bằng vừa phải cộng

Ví dụ: An gồm 24 mẫu kẹo. Bình có 28 dòng kẹo. Cường có số chiếc kẹo bởi trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của cha bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo cha bạn hay số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải gồm 14 dòng nhãn vở, Lâm có 20 cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu dòng nhãn vở?

Bài 2:

Xe thứ nhất chở được 5 tấn hàng, xe thứ hai chở được 7 tấn hàng. Xe cộ thứ tía chở bằng trung bình cộng của tía xe. Hỏi xe pháo thứ bố chở được từng nào tấn mặt hàng ?

Bài 3:

Số thứ nhất là 98, số sản phẩm công nghệ hai gấp gấp đôi số thứ nhất. Số thứ bố bằng trung bình cộng của 3 số. Tìm số vật dụng ba?

2 .Nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình bao gồm 12 viên kẹo. Hoa tất cả số viên kẹo lơn rộng trung bình cộng của ca cha bạn là 4 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo bố bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng sản phẩm công nghệ hai có 37 lít dầu. Thùng sản phẩm ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ tía có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ nhất là 155, số thiết bị hai là 279. Số thứ tía hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Kiếm tìm số lắp thêm ba.

Bài 3:

Số thứ nhất là 267, số sản phẩm công nghệ hai là rộng số thứ nhất 32 đơn vị chức năng nhưng nhát số thứ tía 51đơn vị. Số thứ tư hơn vừa đủ cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Tìm kiếm số lắp thêm tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình bao gồm 8 quyển vở, Nguyên tất cả 4 quyển vở. Mai gồm số vở ít hơn trung bình cộng của tất cả ba các bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của bố bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cùng số vở của bố bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo có 31 viên bi, Nam tất cả số bi thấp hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất có 25 viên, túi trang bị hai nhiều hơn nữa túi thứ nhất 7 viên kẹo. Túi trang bị ba ít hơn trung bình cộng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ bố có từng nào viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của trường Tiểu học tập Kim Liêntham gia trồng cây trong vườn sinh thái xanh của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được nhiều hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được thấp hơn trung bình số km bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và những em học sinh tìm hiểu thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4