Cách Tính Thuế Vat 10% Vat Là Bao Nhiêu Tiền? Cách Tính Thuế Đã Có Vat Hoặc Chưa Có Vat

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10% áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013.
Theo dõi trên
*

Điều 3 Thông tư 219 quy định về người nộp thuế VAT. Ảnh minh họa: Tạp chí tài chính

Người nộp thuế VAT bao gồm:

Thứ nhất, các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

Bạn đang xem: Cách tính thuế vat 10%

Thứ 2, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

Thứ 3, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Thứ 4, cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

Thứ 5, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Quy định về cơ sở thường trú và đối tượng không cư trú thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thứ 6, chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Thuế VAT bao nhiêu phần trăm (%)?

Theo quy định tại Thông tư 219/2013, có 3 mức thuế suất VAT là 0%, 5% và 10%.

10% VAT áp dụng cho loại mặt hàng nào?

Theo Điều 11 Thông tư 219, 10% VAT là mức thuế suất được áp dụng cho đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Xem thêm:

Nghĩa là thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không không thuộc trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế 0%, 5%.

Các mức thuế suất 5%, 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

10% VAT là bao nhiêu tiền?

Ví dụ 1:

Khi mua một chiếc tivi giá 20 triệu đồng nhưng trong hóa đơn có dòng "Thuế VAT" đi kèm đó là 10% giá trị hàng hóa, dịch vụ đó. 10% VAT là bao nhiêu tiền?

Vậy, khi chiếc tivi giá 20 triệu đồng thì 10% VAT của chiếc ti vi 2 triệu đồng. Nghĩa là bạn sẽ phải thanh toán 22 triệu đồng.

Ví dụ thứ 2: Cách tính thuế VAT khi đi ăn

Trường hợp khác, việc đi ăn ở nhà hàng, khi thanh toán khách hàng vẫn gặp những trường hợp trên hóa đơn có ghi Thuế VAT 10%. Điều này có nghĩa là ngoài số tiền gốc phải trả cho bữa ăn, khách hàng phải thanh toán thêm 10% giá trị gia tăng.

Tổng tiền phải trả = Giá thanh toán : (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (10%))

Nếu hóa đơn bữa ăn là 2 triệu đồng thì khách hàng sẽ phải trả tổng số tiền là 2,2 triệu đồng thêm 10% VAT.

Ví dụ thứ 3:

Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.