Nhà chính

Kiến trúc chính. Cấp của nó ảnh hưởng đến số lượng, chủng loại, và cấp buổi tối đa của những kiến trúc khác.

Bạn đang xem: Cách xây nhà castle clash

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
*
cấp 1450050%4x4 20 sec.20400400
*
cấp 25500100%4x4 2 min. 12017001700
*
cấp 36500150%4x4 10 min. 60050005000
*
cấp 47500200%4x4 30 min. 18001000010000cấp 59000250%4x4 60 min. 36002100021000
*
cấp 610500300%4x4 2 giờ. 72003600036000cấp 712500350%4x4 4 giờ. 144006200062000
*
cấp 814500400%4x4 8 giờ. 28800104000104000
*
cấp 917000450%4x4 16 giờ. 57600170000170000
*
cấp 1020000500%4x4 24 giờ. 86400240000240000cấp 1123000550%4x42 ngày. 172800380000380000
*
cấp 1226500600%4x44 ngày. 345600540000540000cấp 1330500650%4x46 ngày. 518400740000740000cấp 1435500700%4x48 ngày. 691200980000980000
*
cấp 1541000750%4x410 ngày. 86400012700001270000
*
cấp 1647500800%4x412 ngày. 103680016000001600000cấp 1755000850%4x414 ngày. 120960022000002200000
*
cấp 1865000900%4x416 ngày. 138240029000002900000
*
cấp 1975000950%4x420 ngày. 172800037000003700000cấp 20900001000%4x424 ngày. 207360045000004500000
*
cấp 211200001050%4x426 ngày. 224640051000005100000
*

Tộc Rồng

CấpMáuChi tầm giá sản xuấtPhí Nâng cấpSức Mạnh
1+18% x 50 x 5180Mỗi 0.5 giây khiến 2500 thiệt sợ cho địch thủ trong một phạm vi.Giảm 15% tốc độ tiến công và 25% tốc độ di chuyển của vớ cả kẻ địch trong phạm vi.
2+20% x 10200Mỗi 0.5 giây tạo 4000 thiệt sợ cho kẻ thù trong một phạm vi.Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả đối thủ trong phạm vi.
3+24% x 20240Mỗi 0.5 giây khiến 6000 thiệt sợ hãi cho kẻ địch trong một phạm vi.Giảm 25% tốc độ tiến công và 35% tốc độ di chuyển của vớ cả đối thủ trong phạm vi.
4+32% x 40320Mỗi 0.5 giây tạo 8000 thiệt sợ hãi cho đối phương trong một phạm vi.Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ dịch chuyển của tất cả kẻ thù trong phạm vi.
5+44% x 60440Mỗi 0.5 giây tạo 10000 thiệt hại cho địch thủ trong một phạm vi.Giảm 35% tốc độ tiến công và 45% tốc độ dịch chuyển của tất cả đối phương trong phạm vi.

Xem thêm: Liên Khúc Gọi Đò Remix Dương Ngọc Thái, Lk Gọi Đò (Remix)

6+60% x 80600Mỗi 0.5 giây tạo 13000 thiệt sợ hãi cho địch thủ trong một phạm vi.Giảm 40% tốc độ tiến công và 1/2 tốc độ dịch chuyển của tất cả đối thủ trong phạm vi.
7+80% x 100800Mỗi 0.5 giây khiến 16000 thiệt hại cho kẻ thù trong một phạm vi.Giảm 1/2 tốc độ tiến công và 60% tốc độ di chuyển của vớ cả kẻ địch trong phạm vi.
8+105% x 1251050Mỗi 0.5 giây tạo 20000 thiệt hại cho đối phương trong một phạm vi.Giảm 60% tốc độ tiến công và 70% tốc độ dịch rời của vớ cả địch thủ trong phạm vi.
9+135% x 1501350Mỗi 0.5 giây tạo 25000 thiệt hại cho đối thủ trong một phạm vi.Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ dịch chuyển của vớ cả đối phương trong phạm vi.
10+170%1700Mỗi 0.5 giây khiến 30000 thiệt sợ hãi cho đối thủ trong một phạm vi.Giảm 80% tốc độ tiến công và 90% tốc độ dịch chuyển của vớ cả địch thủ trong phạm vi.

Có bốn Kho Vàng, Mỏ Vàng, Kho Dầu, Mỏ Dầu với Doanh Trại đạt cung cấp 16 sẽ chất nhận được bạn xây nhà ở Tướng vật dụng sáu!

Cấp 1Sẵn tòa nhà
*
x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1
*
x 1
*
x 1 x 1
*
x 1
*
x 1 x 1
Cấp 2Sẵn tòa nhà x trăng tròn x 2 x 2
*
x
Cấp 3Sẵn tòa nhà x 3 x 2
Cấp 4Sẵn tòa nhà x 40 x 1 x 1
Cấp 5Sẵn tòa nhà x 4 x 2 x 2 x 50
*
x 1
Cấp 6Sẵn tòa nhà
*
x 1 x 3 x 3 x 60 x 2 x 2
Cấp 7Sẵn tòa nhà x 3 x 70
*
x 1
Cấp 8Sẵn tòa nhà x 3 x 80 x 3 x 3
Cấp 9Sẵn tòa nhà x 5 x 3 x 3 x 90
Cấp 10Sẵn tòa nhà x 4 x 4 x 100 x 4 x 4
*
x 1
*
x 1
*
x 1
*
x 2
*
x 2
*
x 5
*
x 3
*
x 1
*
x 1
*
x 2
*
x 1
*
x 1
*
x 1
*
x 1
*
x 1
Cấp 11Sẵn tòa nhà x 4 x 110
Cấp 12Sẵn tòa nhà x 6 x 4 x 120 x 5 x 5
*
x 1
Cấp 13Sẵn tòa nhà x 4 x 4 x 130
Cấp 14Sẵn tòa nhà x 5 x 5 x 140 x 6 x 6
Cấp 15Sẵn tòa nhà x 5 x 150
Cấp 16Sẵn tòa nhà x 5 x 160 x 7 x 7 x 1
Cấp 17Sẵn tòa nhà x 5 x 5 x 170
Cấp 18Sẵn tòa nhà x 6 x 6 x 180 x 8 x 8
Cấp 19Sẵn tòa nhà x 6 x 190
Cấp 20Sẵn tòa nhà x 200 x 9 x 9 x 2
Cấp 21Sẵn tòa nhà x 6 x 6 x 210
Cấp 22Sẵn tòa nhà x 220 x 10

Bài viết liên quan