Trương Phi là danh tướng đơn vị Thục Hán, trường đoản cú Ích Đức, thường xuyên được hotline là Dực Đức. Ông có mặt trong mái ấm gia đình giàu có, từng có tác dụng nghề chào bán rượu trước lúc theo giữ Bị.

Bạn đang xem: Cái chết oan nghiệt của trương phi: lưu bị, khổng minh đứng sau 'giật dây'


Trong mắt tín đồ đời, Trương Phi nối sát hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, thực chất thật thà, suy xét đơn giản. Chủ yếu sử cùng dã sử có rất nhiều thông tin khác biệt về vị hổ tướng này.

Dân gian hay ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tính bí quyết nóng nảy cùng sở thích uống rượu được đính với một trong "ngũ hổ tướng".

*
Hình ảnh Trương Phi oách hùng trongTam Quốc diễn nghĩacủa nhà văn La tiệm Trung. Ảnh:Sina.

Mãnh tướng nhiều tài

La cửa hàng Trung diễn đạt Trương Phi “tiếng vang như sấm, chạy cấp tốc như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, rước thủ cấp cho tướng giặc vào muôn quân như rước đồ vào túi".

Mãnh tướng mạo Trương Phi không chỉ có võ nghệ rất phàm cơ mà còn gan dạ hơn người, ko sợ dòng chết. Ông cầm chén xà mâu, cưỡi ô mã đấm đá tuyết khiến kẻ thù khiếp sợ.

Trong trận Đương Dương - ngôi trường Bản, quân lưu Bị thua, vứt chạy. Huyền Đức không đúng Dực Đức dẫn đôi mươi kỵ binh ngăn hậu, cản quân Tào. Trương Phi ngóng Lưu Bị và những người dân khác quý phái sông rồi đứng chờ trên mong Trường Bản.

Ông phá bỏ cầu, gắng mâu nghênh địch. Quân Tào phần hại Trương Phi, phần hổ ngươi ông bao gồm kế khác nên không đủ can đảm sang sông. Dựa vào đó, lưu Bị và thủ hạ chạy thoát mang lại Hán Tân.

Để tạo thêm sắc thái hero cho Dực Đức, La tiệm Trung kể Trương Phi đứng bên trên cầu, quát tháo to tới mức quân Tào run sợ, Hạ Hầu Kiệt thậm chí là vỡ mật cơ mà chết. Đương nhiên, đây chỉ là tình tiết lỗi cấu của tác giả.

Ông cũng là một trong những trong nhì tướng rất có thể đánh Lữ bố (người còn sót lại là hẹn Chử). Ngoại trừ ra, Trương Phi không thể hữu dũng vô mưu như một số trong những người vẫn nghĩ.

Trong trận trường Bản, Trương Phi chặn được quân Tào 1 phần nhờ kế cột cành cây vào đuôi ngựa, quét đất lớp bụi mù mịt khiến kẻ thù sợ tất cả phục binh.

Năm 214, lưu Bị dẫn quân tiến vào Ích Châu. Trương Phi va độ tướng tá Nghiêm Nhan - thái thú tía quận khét tiếng trí dũng tuy vậy toàn.

Trương Phi dụ sản phẩm không thành, sai người tiến đánh dẫu vậy thất bại vì chưng quân Nghiêm Nhan phụ thuộc vào thành trì sinh hoạt vùng núi hiểm trở dễ phòng thủ.

Hổ tướng tá Thục Hán bèn sai lính vào rừng kiếm củi rồi vờ vịt bảo đã kiếm được cách quá ải vào thành. Nghiêm tưởng thật, lấy quân phục sẵn không ngờ lại trúng kế Trương Phi.

Tuy nhiên, trước việc khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông tháo trói, trọng đãi, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng.

Các sử gia nhấn định cụ thể này cho biết Trương Phi không chỉ là là người có phong độ của một bậc quân tử, mà còn tồn tại con mắt bao gồm trị, nhìn xa trông rộng, chứ không hề nông cạn, thô lỗ.

Xem thêm:

Năm 215, Trương Phi một lần nữa dùng kế, tung tin ông say rượu, dụ Trương Cáp lẻn vào trại rồi không nên phục binh vượt mặt ông ta.

Không chỉ cần mãnh tướng mạo hữu dũng, Trương Phi còn có tài năng thư pháp cùng vẽ tranh hay đỉnh, nhất là tranh mỹ nhân.

Đao kiếm lục của Đào Hoằng Ảnh đời bên Lương ghi lại: “Trương Phi khi new được phong tước đoạt Tân Đình hầu, đang sai thợ tôi thép làm cho một thanh đao, trường đoản cú tay xung khắc lời minh: Tân Đình hầu, đại tướng mạo nước Thục. Sau thời điểm Phi bị Phạm Cường giết, cây đao được dâng trộn nước Ngô”.

Sau khi rước ít địch nhiều, đánh bại Trương Cáp, Dực Đức một lần nữa trổ tài văn vẻ qua lời lẽ hùng tráng xung khắc trên bia đá ông sai bạn dựng bên trên sườn núi Đãng Cừ. “Tướng quân bên Hán là Phi, suất lãnh một vạn tinh binh đại phá đầu sỏ của giặc là Trương Cáp sống Đãng Cừ, dừng ngựa dựng bia”.

Trong cuốn Họa tủy nguyên thuyên, danh họa kiêm nhà thơ Trác Nhĩ Xương đời Minh có ghi lại Trương Phi đam mê vẽ người đẹp, xuất sắc chữ thảo.

Họa ngay cạnh thân trường đoản cú tính lạnh nảy, thô bạo

Dĩ nhiên, một thân võ nghệ hết sức quần, thi họa giỏi của Trương Phi không thoải mái và tự nhiên mà có. Truyện nói hồi nhỏ dại Trương Phi tính lạnh nảy, mấy ông thầy làng không một ai dạy nổi. Cậu của Phi trình làng ông thầy tên Vương chăm sóc Niên cho dạy.

Ông thầy này vừa dạy dỗ văn vừa luyện võ, được Phi siêu nể trọng. Mới 13 tuổi, Trương Phi đã thông thuộc võ nghệ với thuộc làu sử sách, ông hận đời ý muốn quét sạch đàn ác để cứu giúp lê dân.

Thầy Vương hy vọng rèn tính cách Phi, tức thời nghĩ ra bí quyết dạy học tập trò hội họa và thư pháp. Phi vốn bốn chất thông minh nên có thể 3 năm sau, thư, hoạ mọi tinh thông, nổi tiếng một vùng.

*
Trương Phi ráng trường mâu, cưỡi ô mã trong tranh của họa sĩ Trung Quốc. Ảnh:Sina.

Ngoài ra, vào Tam Quốc nước ngoài truyện nói việc bà xã Trương Phi thấy tính cách chồng quá rét nảy, lúng túng ông chạm chán họa buộc phải cố rèn tính kiên nhẫn. Bà nhời chồng xâu kim trước cơ hội ra trận nhằm học phương pháp xử sự bình thản hơn.

Tiếc rằng, nóng nảy vốn là phiên bản chất, Phi sửa mãi không được, sau cuối vẫn chuốc đem họa ngay cạnh thân.

Sau khi Quan Vũ bị Tôn Quyền giết, Trương Phi rét lòng báo thù nhưng chưa tồn tại cơ hội phải chán nản, liên tục uống rượu với đánh đập quân bộ đội khi bọn họ phạm lỗi.

Năm 221, lưu lại Bị lên ngôi hoàng đế, phong Dực Đức làm cho Xa kỵ tướng tá quân kiêm bốn Lệ hiệu úy, cụ quân phiên bản bộ khởi nguồn từ Lãng Trung mang lại Giang châu hội binh với lưu lại Bị để đánh Đông Ngô, báo thù cho Vân Trường.

Tam Quốc diễn nghĩa nói rằng Trương Phi bắt nhị tướng Trương Đạt cùng Phạm cương phải mau lẹ may đầy đủ áo gần kề trắng để tang quan liêu Vũ trong thời hạn ngắn.

Hai tín đồ báo lại việc này khó hoàn thành thì bị Phi sai tín đồ đánh đập, ra lệnh nhất thiết bắt buộc làm xong.

Lo sợ hãi bị giết, hai tín đồ chờ Trương Phi uống rượu, ngủ say rồi lẻn vào trướng, gần kề hại. Sau đó, Trương Đạt với Phạm cương trốn sang Đông Ngô.

Trong Tam Quốc chí, sử gia trần Thọ tiến công giá công bình về danh tướng đơn vị Thục Hán như sau: “Trương Phi mức độ địch vạn người, hổ thần một thời. Phi vày nghĩa thả Nghiêm Nhan, tất cả phong độ quốc sĩ. Dẫu vậy Phi bạo cơ mà vô ơn, đem sở đoản chuốc lấy thất bại, là lẽ hay vậy”.