*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mekong Delta South-East Central Highland South of Central North of Central North-West North-East Red River Delta

Mô tả: 17cm. Chân color vàng có thể nhìn khám phá khi chim vẫn bay. Lông tại vị trí trên cánh có màu sắc rất tương phản.

Bạn đang xem: Chim cun cút chân vàng

Phân bố: các vùng vào cả nước. Có thể lên tới khoảng 2000 mét.

Xem thêm: Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội, Sân Khấu Điện Ảnh & Múa

Hiện trạng: chủng loại định cư. Phổ biến.

Sinh cảnh sống: Vùng cây bụi rậm trang bị sinh, xung quanh những nương rẫy, nơi canh tác. Sinh sản trong khoảng tháng 5-8, tổ có tác dụng trên khía cạnh đất.