Chu vi hình tứ giác là trong số những kiến thức toán học tập mà chúng ta học sinh đề nghị nắm vững. Thuộc ôn lại qua nội dung bài viết này nhé!


Ở chương trình tiểu học, các em học viên sẽ bước đầu được làm cho quen với một số trong những dạng toán hình học đơn giản và dễ dàng như cách tính chu vi và mặc tích. Trong bài viết này tnmthcm.edu.vn sẽ giúp đỡ các em ôn lại định hướng về chu vi hình tứ giác và một số trong những dạng bài bác tập liên quan.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi tứ giác

Cách tính chu vi hình tứ giác

Định nghĩa hình tứ giác:

Hình tứ giác là một trong đa giác có 4 cạnh, 4 đỉnh. Tứ giác hoàn toàn có thể là tứ giác đối chọi (không bao gồm cặp cạnh đối nào cắt nhau) hoặc tứ giác kép (có hai cặp cạnh đối cắt nhau). Tổng các góc của tứ giác là 360 độ.

Chu vi hình tứ giác thực chất là tổng độ dài của những cạnh làm cho hình đó. Công thức chung lúc tính chu vi hình tứ giác chính là tìm tổng của toàn bộ các cạnh chế tác nên.

Công thức tính chu vi hình tứ giác:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d thứu tự là độ dài các cạnh của tứ giác, p. Là chu vi

Ví dụ: đến tứ giác BDCE có các cạnh là BD = 2, DC = 3, CE = 4, EB = 5. Yêu mong tính chu vi tứ giác BDCE, đơn vị đo cm.

Giải:

Áp dụng cách làm tính chu vi, ta có:

P = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

Tuy nhiên so với mỗi hình cũng trở thành có phương pháp tính chu vi riêng.

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, nhì cạnh đối nhau sẽ bằng nhau, cạnh ngắn call là chiều rộng, 2 cạnh còn sót lại gọi là chiều dài.

Xem thêm: Review Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Tphcm, Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

C = (a + b) x 2 (đvt)

Trong đó: a là chiều dài, b là chiều rộng, C là chu vi.

Ví dụ: cho một hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài cạnh AB = 6cm và chiều lâu năm cạnh BD = 2 cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD?

Giải:

Ta tất cả AB = a = 6 centimet và BD = b = 2cm.

Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật, ta có:

C = (a + b) x 2 = (6 + 2) x 2= 16 (cm)

Hình vuông là tứ giác bao gồm 4 cạnh bởi nhau, 2 cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau, những đường chéo cánh bằng nhau với vuông góc tại trung điểm.

Công thức tính chu vi hình vuông

P = a + a + a + a = 4 x a (đvt)

Trong đó: a là độ dài các cạnh của hình vuông, p. Là chu vi

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 8 cm. Yêu ước tính chu vi hình vuông vắn ABCD?

Giải:

Ta có: AB = BC = CD = da = 8Áp dụng phương pháp tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 4 x 8 = 36 (cm)

Hình thang là tứ giác có tối thiểu 2 cạnh đối tuy nhiên song

Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d (đvt)

Các dạng vấn đề thông dụng vềchu vi hình tứ giác

Dạng 1: Tính chu vi tứ giác có những cạnh sau:

5dm, 3dm, 6dm, 4dm3cm, 5cm, 4cm, 3,5cm

Giải:

Áp dụng phương pháp tính chu vi ta có:

P = 5 + 3 + 6 + 4 = 18dmP = 3 + 5 + 4 + 3,5 = 15,5cm

Dạng 2: Hình tứ giác MNPQ tất cả chu vi 52cm, biết tổng độ lâu năm hai cạnh MN với NP bởi 21cm. Tra cứu tổng độ lâu năm của nhị cạnh PQ và QM

Giải:

Ta có chu vi tứ giác MNPQ: p = MN + NP + PQ + QM = 52

MN + NP = 21 ⇒P = 21 + (PQ + QM) = 45 (cm)

Tổng độ dài của hai cạnh PQ và QM là: PQ + QM = 52 - 21 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 24m với chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Một hình vuông có độ dài những cạnh bằng một nửa chiều nhiều năm của hình chữ nhật. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật và hình vuông?

Giải:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24 x 13 = 8 (cm)

Cạnh của hình vuông vắn là: 24 x 12 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: C = (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Chu vi hình vuông bằng: p = 4 x 12 = 48 (cm)

Đáp số: C = 64 (cm), phường = 48 (cm)

Dạng 4: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật cấp mấy lần chiều rộng?

Giải:

Gọi a, b thứu tự là chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Ta có:

C = (a + b) x 2

⇔6b =(a + b) x 2

⇔6b2= a + b

⇔6b2- b = a

⇔6b2-2b2= a ⇒a = 4b

Vậy chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Trên đây là cách tính chu vi hình tứ giác và những dạng bài xích tập thông dụng. Hi vọng qua nội dung bài viết các em rất có thể ứng dụng vào quá trình học tập.