STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền ảnh 7210234DGNLQGHN70
2 cai quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống 7810202DGNLQGHN70
3 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301DGNLQGHN70
4 Đạo diễn điện ảnh, truyền ảnh 7210235DGNLQGHN70
5 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng 7510605DGNLQGHN70
6 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNLQGHN70
7 quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101DGNLQGHN70
8 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118DGNLQGHN70
9 tiếng Việt và văn hoá nước ta 7220101DGNLQGHN70
10 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401DGNLQGHN70
11 media đa phương tiện 7320104DGNLQGHN70
12 nghệ thuật xét nghiệm y học tập 7720601DGNLQGHN70
13 technology kỹ thuật xe hơi 7510205DGNLQGHN70
14 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLQGHN70
15 technology thực phẩm 7540101DGNLQGHN70
16 cai quản trị hotel 7810201DGNLQGHN70
17 xây dựng nội thất 7580108DGNLQGHN70
18 thiết kế đồ họa 7210403DGNLQGHN70
19 ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLQGHN70
20 quản ngại trị lực lượng lao động 7340404DGNLQGHN70
21 Kỹ thuật thành lập 7580201DGNLQGHN70
22 quản ngại trị marketing 7340101DGNLQGHN70
23 technology sinh học 7420201DGNLQGHN70
24 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201DGNLQGHN70
25 công nghệ thông tin 7480201DGNLQGHN70
26 quan hệ tình dục công chúng 7320108DGNLQGHN70
27 Đông phương học 7310608DGNLQGHN70
28 Y học dự phòng 7720110DGNLQGHN70
29 chuyên môn y sinh 7520212DGNLQGHN70
30 nguyên lý 7380107DGNLQGHN70Luật kinh tế
31 nước ta học 7310630DGNLQGHN70
32 Điều chăm sóc 7720301DGNLQGHN70
33 đồ gia dụng lý y tế 7520403DGNLQGHN70
34 ngữ điệu Anh 7220201DGNLQGHN70
35 tâm lý học 7310401DGNLQGHN70
36 dược khoa 7720201DGNLQGHN70
37 Thanh nhạc 7210205DGNLQGHN70
38 kiến trúc 7580101DGNLQGHN70
39 kế toán 7340301DGNLQGHN70
40 xoay phim 7210236DGNLQGHN70
41 marketing 7340115DGNLQGHN70
42 y tế 7720101DGNLQGHN85
43 Piano 7210208DGNLQGHN70
44 Diễn viên kịch, điện hình ảnh - truyền hình 7210234XDHB6Học bạ
45 Diễn viên kịch, điện hình ảnh - vô tuyến 7210234DGNLHCM550
46 quản lí trị quán ăn và dịch vụ ăn uống 7810202DGNLHCM550
47 quản ngại trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống 7810202XDHB6Học bạ
48 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM550
49 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301XDHB6Học bạ
50 Đạo diễn điện ảnh, vô tuyến 7210235XDHB6Học bạ
51 Đạo diễn năng lượng điện ảnh, truyền họa 7210235DGNLHCM550
52 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM550
53 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 7510605XDHB6Học bạ
54 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNLHCM550
55 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203XDHB6Học bạ
56 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118DGNLHCM550
57 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118XDHB6Học bạ
58 tiếng Việt và văn hoá nước ta 7220101DGNLHCM550
59 giờ Việt cùng văn hoá việt nam 7220101XDHB6Học bạ
60 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401XDHB6Học bạ
61 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401DGNLHCM550
62 truyền thông đa phương tiện 7320104XDHB6Học bạ
63 media đa phương tiện đi lại 7320104DGNLHCM550
64 kỹ thuật xét nghiệm y học tập 7720601XDHB6.5Học bạ
65 kỹ thuật xét nghiệm y học tập 7720601DGNLHCM550
66 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205DGNLHCM550
67 technology kỹ thuật ô tô 7510205XDHB6Học bạ
68 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM550
69 thương mại điện tử 7340122XDHB6Học bạ
70 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM550
71 công nghệ thực phẩm 7540101XDHB6Học bạ
72 quản lí trị hotel 7810201DGNLHCM550
73 kiến tạo nội thất 7580108XDHB6Học bạ
74 xây đắp nội thất 7580108DGNLHCM550
75 quản trị khách sạn 7810201XDHB6Học bạ
76 Kỹ thuật gây ra 7580201DGNLHCM550
77 quản ngại trị lực lượng lao động 7340404DGNLHCM550
78 quản ngại trị nhân lực 7340404XDHB6Học bạ
79 ngôn từ Trung Quốc 7220204XDHB6Học bạ
80 ngôn từ Trung Quốc 7220204DGNLHCM550
81 kiến thiết đồ họa 7210403DGNLHCM550
82 kiến thiết đồ họa 7210403XDHB6Học bạ
83 Kỹ thuật sản xuất 7580201XDHB6Học bạ
84 technology thông tin 7480201DGNLHCM550
85 công nghệ sinh học 7420201DGNLHCM550
86 Tài chính - bank 7340201DGNLHCM550
87 cai quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM550
88 công nghệ thông tin 7480201XDHB6Học bạ
89 technology sinh học 7420201XDHB6Học bạ
90 Tài chủ yếu - bank 7340201XDHB6Học bạ
91 quản ngại trị kinh doanh 7340101XDHB6Học bạ
92 tình dục công chúng 7320108DGNLHCM550
93 quan hệ giới tính công chúng 7320108XDHB6Học bạ
94 Đông phương học tập 7310608DGNLHCM550
95 Đông phương học tập 7310608XDHB6Học bạ
96 Y học dự trữ 7720110DGNLHCM550
97 nghệ thuật y sinh 7520212DGNLHCM550
98 Y học dự phòng 7720110XDHB6.5Học bạ
99 nghệ thuật y sinh 7520212XDHB6Học bạ
100 Điều chăm sóc 7720301DGNLHCM550
101 đồ lý y khoa 7520403DGNLHCM550
102 luật 7380107DGNLHCM550Luật tởm tế
103 việt nam học 7310630DGNLHCM550
104 Điều dưỡng 7720301XDHB6.5Học bạ
105 thiết bị lý y học 7520403XDHB6Học bạ
106 luật 7380107XDHB6Luật kinh tế tài chính Học bạ
107 vn học 7310630XDHB6Học bạ
108 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM550
109 ngôn ngữ Anh 7220201XDHB6Học bạ
110 tâm lý học 7310401DGNLHCM550
111 tư tưởng học 7310401XDHB6Học bạ
112 dược học 7720201DGNLHCM570
113 dược khoa 7720201XDHB8Học bạ
114 phong cách thiết kế 7580101DGNLHCM550
115 Thanh nhạc 7210205DGNLHCM550
116 kiến trúc 7580101XDHB6Học bạ
117 Thanh nhạc 7210205XDHB6Học bạ
118 kế toán 7340301DGNLHCM550
119 kế toán tài chính 7340301XDHB6Học bạ
120 kinh doanh 7340115DGNLHCM550
121 con quay phim 7210236DGNLHCM550
122 kinh doanh 7340115XDHB6Học bạ
123 tảo phim 7210236XDHB6Học bạ
124 y tế 7720101DGNLHCM650
125 Piano 7210208DGNLHCM550
126 Piano 7210208XDHB6Học bạ
127 du ngoạn 7810101DGNLQGHN70
128 du ngoạn 7810101XDHB6Học bạ
129 Kỹ thuật phần mềm 7480103DGNLQGHN70
130 Kỹ thuật ứng dụng 7480103XDHB6Học bạ
131 Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu 7480102XDHB6Học bạ
132 cai quản tài nguyên môi trường 7850101XDHB6Học bạ
133 cai quản tài nguyên môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM550
134 du lịch 7810101DGNLHCM550
135 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNLHCM550
136 Mạng máy vi tính và media dữ liệu 7480102DGNLHCM550
137 kinh doanh quốc tế 7340120DGNLHCM550
138 sale quốc tế 7340120XDHB6Học bạ
139 Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu 7480102DGNLQGHN70
140 sale quốc tế 7340120DGNLQGHN70
141 quan lại hệ nước ngoài 7310206DGNLQGHN70
142 giáo dục Mầm non 7140201DGNLHCM570
143 quản trị bệnh viện 7720802DGNLHCM550Quản lý bệnh dịch viện
144 thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101DGNLHCM550
145 y khoa 7720101XDHB8.3Học bạ
146 giáo dục Mầm non 7140201XDHB8Học bạ
147 thống trị tài nguyên và môi trường 7850101XDHB6Học bạ
148 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201DGNLQGHN70