Các trường trung cấp, hệ trung cấp cho công an quần chúng vừa thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2014, với số điểm cực kỳ cao, gồm có khối tuyển chọn sinh điểm chuẩn chỉnh đạt tới 27 điểm.Bạn vẫn xem: Điểm chuẩn chỉnh các trường trung cung cấp công an năm 2015


*

Theo quy định của cục Công an, thí sinh không trúng tuyển chọn vào đh CAND được xét tuyển vào trong 1 trường cđ CAND; ko trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào trong 1 trường trung cấp hoặc hệ trung cấp cho CAND (nếu có đk nguyện vọng) theo hiện tượng phân luồng xét tuyển của cục Công an.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường trung cấp, hệ trung cấp công an nhân dân

Cụ thể điểm chuẩn vào những trường trung cấp, hệ trung cấp cho CAND như sau:

*Trung cấp cho CSND I:Khối A: nam 24,5, cô bé 26,5. Khối A1: nam 24,0; cô gái 26,5. Khối C: nam giới 23,0; chị em 27,0. Khối D1: phái nam 21,0; nữ giới 25,5.

*Trung cấp công an vũ trang (Phía Bắc)

Khối A: nam giới 23,0; thiếu nữ 26,0. Khối A1: nam 21,5; con gái 23,5. Khối C: phái nam 22,5; bạn nữ 26,0. Khối D1: phái mạnh 20,0; người vợ 24,0.

*Trung cấp CSND VI (Phía Bắc):

Khối A: nam giới 25,0; thiếu nữ 26,5. Khối A1: nam giới 22,5. Khối C: nam giới 23,0; con gái 26,5. Khối D1: phái mạnh 20,5; phái nữ 27,0.

*Trung cấp ANND I:

Khối A: nam 23,0; nàng 27,0. Khối A1: phái mạnh 22,0; phái nữ 26,0. Khối C: phái mạnh 19,5; chị em 26,5. Khối D1: nam giới 21,0; thiếu phụ 26,0.

*Trung cấp CSND II:

Khối A: phái mạnh 20,5; thiếu nữ 23,0. Khối A1: nam giới 22,0; thiếu phụ 23,5. Khối C: nam 17,5; con gái 22,0. Khối D1: nam giới 18,0; chị em 22,0.

*Trung cấp CSND III:


*

*Trung cấp cho ANND II:

Khối A: phái nam 21,5; con gái 24,5. Khối A1: phái nam 21,5; chị em 25,0. Khối C: phái nam 19,5; thiếu nữ 24,0. Khối D1: phái mạnh 18,5; phụ nữ 23,0.

Xem thêm:

*Trung cấp cho CSVT phía Nam:

Khối A: phái nam 19,5; thiếu phụ 22,5. Khối A1: phái mạnh 20,5; nữ 21,0. Khối C: nam 18,0; nàng 21,5. Khối D1: phái nam 17,5; chị em 20,5.

*Trung cung cấp CSND VI phía Nam:

Khối A: nam giới 21,5; cô gái 24,5. Khối A1: nam giới 23,0; bạn nữ 24,5. Khối C: phái mạnh 19,0; thiếu phụ 23,5. Khối D1: nam giới 19,0; nàng 21,5.

*Hệ trung cung cấp Đại học PCCC:Miền Bắc: phái mạnh 21,0; con gái 25,0; Miền Nam: nam giới 17,5; nữ 23,0.

*Hệ trung cấp cho ĐH nghệ thuật – Hậu cần:

Phía Bắc: Khối A: phái mạnh 24,0; nữ 26,0. Khối A1: phái mạnh 22,0; phái nữ 24,0. Phía Nam: Khối A: nam giới 19,5; cô bé 23,0. Khối A1: phái mạnh 20,5; đàn bà 24,0.

*Giao thông thủy phía Bắc:

Khối A: phái mạnh 23,5; chị em 24,5. Khối A1: phái mạnh 26,0. Khối C: phái nam 23,0; chị em 25,5. Khối D1: nam giới 20,5; nàng 24,0.

*Giao thông thủy hcm - Đồng bởi sông Cửu Long:

Khối A: phái mạnh 19,5; thanh nữ 23,0. Khối A1: nam 19,5; thiếu nữ 22,5. Khối C: phái mạnh 18,5; thanh nữ 22,0. Khối D1: nam giới 16,0; đàn bà 20,0.

*Giao thông thủy Tây Nguyên - phái mạnh Trung cỗ - Đông nam giới Bộ:

Khối A: phái nam 19,5; người vợ 24,0. Khối A1: phái mạnh 24,5; người vợ 24,0. Khối C: phái nam 16,0; thiếu phụ 23,5. Khối D1: nam giới 16,0; cô bé 22,0.

*Các siêng ngành khác thuộc Trung cấp cảnh sát giao thông (CS5):

Khối A: phái nam 21,5; thiếu phụ 24,5. Khối A1: phái nam 22,5; chị em 25,0; Khối C: phái mạnh 18,0; con gái 23,0. Khối D1: nam giới 18,0; bạn nữ 23,5 điểm