Tam Giới hiện giờ với nhiều một số loại thú cưỡi được nâng cấp làm tạo thêm nhiều trực thuộc tính. Cùng với nhiệm vụ ngày một nhiều, Tam Giới kỳ sĩ có thể yên tâm chọn lọc cho mình nhiều loại thú cưỡi đẳng cấp tối ưu nhất.

Dưới đấy là hệ thống sơ đồ vật thú cưỡi được cường điệu hóa bằng tướng mạo Quân Lệnh.

Quý kỳ sĩ rất có thể tiến hành sở hữu sơ đồ gia dụng thú cưỡi tại đây

Tên Thú Công Thức nâng cấp Tính Năng Thú Cưỡi cường điệu hóa Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã (cấp 1) Thợ đồng sinh sống Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Phiêu Mã, tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinh lực 50%Sát yêu mến cơ bạn dạng 20 điểmXuất chiêu (Vũ khí) 10% tăng tốc độ 40

Bạn sẽ xem: Phong thần cam kết sự


Bạn đang xem: Hệ Thống Thú Cưỡi Ép Bằng Tướng Quân Lệnh

*

Trác Việt Phi Tuyết Lâm Gian Tước (cấp 1) Thợ đồng sống Tân thủ thônPhi Tuyết Lâm Gian Tư chi phí 40 vạn, 1 Liễu Mộc sức khỏe 50%Sát yêu quý cơ bản 20 điểmXuất chiêu (bùa pháp) 10%Tăng tốc 40
*

Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Vân hồ Điệp(cấp 1) Thợ đồng nghỉ ngơi Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Vân hồ Điệp Tiền 40 vạn, 1 Liễu MộcSinh lực 50%Sát thương cơ bạn dạng 20 điểm

Xuất chiêu (Vũ khí) 10% tăng speed 40


Xem thêm: Xem Nhiều 10/2021 # Những Câu Nói Hay Về Hoa Lan Hay Nhất Giàu Cảm Xúc Nhất

*

Trác Việt Phi Tuyết Thiết liền kề Lang (cấp 20) Thợ Đồng sinh sống tân thủ thôn Phi Tuyết Thiết sát Lang 80v chi phí 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực một nửa Tấn công chí mạng 10% Thổ gần kề 30 điểm tăng speed 60
*

Trác Việt Phi Tuyết yêu thương Ưng (cấp 20) Thợ Đồng sinh hoạt tân thủ thônPhi Tuyết yêu thương Ưng, tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồngSinh lực 1/2 Phòng ngự đôi mươi Hỏa gần kề 30 điểm tăng speed 60
*

Trác Việt Phi Tuyết Phong Vân hồ nước Điệp (cấp 20) Thợ Đồng ngơi nghỉ tân thủ thônPhi Tuyết Phong Vân hồ Điệp, tiền TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 1/2 Tấn công chí mạng 10% Thổ sát 30 điểm tăng tốc 60Trác Việt Phi Tuyết Đông Bắc Hổ (Cấp 40) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhẫn cấp cho 7, tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinh lực 1/2 Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%Trác Việt Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaTuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cấp 7 chi phí 150 vạn, 500 đồng thau, 5 TQ LệnhTăng tốc 100 Sinh lực 1/2 Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%Trác Việt Phi Tuyết Xuyên Vân hồ Điệp (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân hồ Điệp, Bá Lạc cấp cho 7, chi phí 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 sinh lực 50 hồi phục lực 10% Hồi nội lực 10%Chí Tôn Phi Tuyết Đông Bắc Hổ Điệp (Cấp 40) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhã cấp 7, chi phí 150v, 10 TQ, 500đ thau

Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tiến công chí mạng 5% liền kề thương cơ bạn dạng 25%

Chí Tôn Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cung cấp 7, tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu(bùa chú)20% Lôi cạnh bên 30% Băng giáp 30%Chí Tôn Phi Tuyết Xuyên Vân hồ nước (Cấp 40) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 7, tiền 150 vạn, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tấn công chí mạng 5% gần kề thương cơ bạn dạng 25%Trác Việt Phi Tuyết Ngọc tỳ hưu (Cấp 60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, chi phí 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% kháng thổ 15%Trác Việt Phi Tuyết Kim phượng hoàng (Cấp 60) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% kháng thổ 15%Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp

(Cấp 60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều ca

Phi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, chi phí 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Tăng tốc 120 Sinh lực 50% Kháng băng 15% chống thổ 15%Siêu Phàm Phi Tuyết Ngọc kỳ hưu (Cấp60) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 1/2 Kháng lôi 15% chống hỏa 15%Siêu Phàm Phi Tuyết Kim phụng hoàng (Cấp60) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc120 phòng lôi 15% Sinh lực 1/2 Kháng hỏa 15%Siêu Phàm Phi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaPhi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, chi phí 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc120 kháng lôi 15% Sinh lực một nửa Kháng hỏa 15%Chí Tôn Phi Tuyết Ngọc tỳ hưu (Cấp60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tấn công chí mạng 10% giáp thương cơ bạn dạng 20% Sinh lực tối đa 50%Chí Tôn Phi Tuyết Kim phụng hoàng (Cấp60) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, tiền 500 vạn, Lam Bảo Thạch , 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ tiếp giáp 30% Hỏa giáp 30% Sinh lực tối đa 50%Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp (Cấp60) Thợ đông sinh hoạt Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 120 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tiếp giáp thương cơ bạn dạng 20% Sinh lực về tối đa 50%Chí Tôn Phi Tuyết Kim phượng hoàng (Cấp60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, chi phí 500 vạn,

Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh

Tăng tốc 120 Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ liền kề 30% Hỏa giáp 30% Sinh lực về tối đa 50%

Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linh hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều Ca

Phi Tuyết Hoàng Linh hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo ThạchTăng tốc 120

Xuất chiêu (Vũ khí) 20% tiến công chí mạng 10% sát thương cơ phiên bản 20% Sinh lực tối đa 50%

Trác Việt Phi Tuyết Xích Diệm kỳ lân (Cấp90) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 13, chi phí 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực buổi tối đa 1/2 Tấn công chí mạng 5% sát thương cơ bản 20%Trác Việt Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13, tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực tối đa một nửa Băng ngay cạnh 40% Lôi ngay cạnh 25%Trác Việt Phi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, tiền 500 vạn, 1500 đồng

Tăng tốc 150 Sinh lực buổi tối đa một nửa Tấn công chí mạng 5% cạnh bên thương cơ bản 20%

Chí Tôn Phi Tuyết Xích Diệm tỳ hưu (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, chi phí 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Kháng toàn bộ 10% bảo vệ 50 điểm sức khỏe 75%

Chí Tôn Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, tiền 800 vạn, 1000 đồng thau , 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng toàn bộ 10 % bảo vệ 50 điểm sinh lực 75% Chí Tôn Phi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13, chi phí 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng toàn bộ 10 % phòng ngự 50 điểm sinh lực 75%Nghịch Thiên Phi Tuyết Xích Diệm kỳ hưu (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn Lạc cung cấp 13, chi phí 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch 120 TQ Lệnh 

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% gần kề thương cơ phiên bản 25% tiến công chí mạng 15% Sinh lực về tối đa một nửa Kháng toàn bộ 5%

Nghịch Thiên Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13 chi phí 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch ,120 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (bùa pháp) 20% Thổ gần kề 35% Hỏa gần cạnh 40% Băng ngay cạnh 30% Sinh lực buổi tối đa 50%

Nghịch Thiên Phi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp

(Cấp90) Thợ đông làm việc Triều Ca Thợ đông làm việc Triều Ca

Phi Tuyết Phong Lôi hồ nước Điệp, Bá Nhãn cung cấp 13, tiền 1000 vạn 5 Lam Bảo Thạch , 120 TQ

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% liền kề thương cơ bản 25% tấn công chí mạng 15% Sinh lực tối đa 1/2 Kháng toàn bộ 5%