Hướng dẫn cách xóa chuỗi trong C. Bạn sẽ học được phương pháp xóa 1 ký tự vào chuỗi C, bí quyết xóa ký tự ở đầu cuối trong chuỗi, cũng như là biện pháp xóa chuỗi bé trong C sau bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Hàm xóa ký tự trong chuỗi c++


Xóa ký tự trong chuỗi C

Trong ngôn ngữ C không tồn tại hàm gồm sẵn nào trong thư viện chuẩn chỉnh giúp chúng ta xóa ký kết tự trong chuỗi C cả. Do đó họ sẽ yêu cầu tự tạo thành hàm để giải quyết vấn đề này.

Để xóa 1 ký kết tự trong chuỗi C cũng khá đơn giản, họ tạo ra một vòng lặp để mang ra từng ký tự vào chuỗi ban đầu, và bình chọn xem ký tự đó có giống với cam kết tự chỉ định đề xuất xóa xuất xắc không.

Lúc này sẽ sở hữu 2 giải pháp làm, một là kiểm tra từng ký tự vào chuỗi thuở đầu và xóa đi trường hợp giống với ký tự yêu cầu xóa, với hai là đánh giá và lấy những ký tự rất khác ký tự đề xuất xóa từ chuỗi ban đầu.


Dưới đó là hàm xóa ký kết tự vào chuỗi C tiến hành theo bí quyết xóa cam kết tự sản phẩm 2. Chúng ta cũng có thể tham khảo và thực hành viết phương pháp 1 như là một bài luyện tập.

Xem thêm: Đtcl: Riot Tiết Lộ Nhiều Phần Thưởng Mùa 5 Lol, Phan Thuong Mua Giai 5

char* pop_str(char* a, char chr, char* b) int a_cnt; int b_cnt = 0; for ( a_cnt = 0; a != ""; ++a_cnt ) if ( a != chr ) b = a; ++b_cnt; b = ""; return b;int main(void) char a<50> = "abcdcde"; puts(a); char b<50>; char chr = "c"; puts(pop_str(a,chr,b)); return 0;

Kết quả:

abcdcdeabdde

Xóa ký tự cuối trong chuỗi C

Để xóa ký kết tự cuối trong chuỗi C, họ đơn giản di chuyển ký tự dứt chuỗi tiến về phía đầu chuỗi 1 đơn vị là xong.

Dưới đây là một hàm xóa chuỗi trong C thực hiện để xóa ký kết tự sau cuối trong chuỗi.

char* pop_str_last(char* str) const int len = strlen(str); if( len == 0 ) return ""; else str = ""; return str; int main(void) char a<50> = "abcdcde"; puts(a); puts(pop_str_last(a)); return 0;

Kết quả:

abcdcdeabcdcd


Xóa chuỗi con trong C

Trong ngôn ngữ C không tồn trên hàm tất cả sẵn như thế nào trong thư viện chuẩn giúp chúng ta xóa chuỗi nhỏ trong C cả. Và tựa như ở trên thì họ sẽ cần tự tạo nên hàm để giải quyết và xử lý vấn đề này.

Ý tưởng ở đó là tất cả chúng ta tìm kiếm vị trí của chuỗi bé trong chuỗi người mẹ bằng hàm strstr ( ), sau đó bóc tách chuỗi người mẹ ra từ địa điểm tìm thấy, cùng nối đa số phần đó lại với nhau bằng hàm strcat ( ) .Chúng ta cũng cần được một vòng lặp nhằm hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy toàn diện những chuỗi con phải xóa từ chuỗi chị em .

Dưới đó là hàm xóa chuỗi con trong C:

char* pop_child_str(char* str1,char* str2) const int len = strlen(str2); char str3<128> = ""; char *p1 = str1, *p2; while((p2 = strstr(p1,str2)) != NULL) strncat(str3,p1,p2 - p1); p1 = p2 + len; strcat(str3,p1); printf("%s ",str3); int main(void) char str1<128>, str2<128>; printf("Nhap chuoi me: "); scanf("%s",str1); printf("Nhap chuoi nhỏ can xoa: "); scanf("%s",str2); pop_child_str(str1,str2); return(0);


Kết quả:

Nhap chuoi me: abcdebcNhap chuoi nhỏ can xoa: bcad

Tổng kết

Trên trên đây Kiyoshi vẫn hướng dẫn bạn cách xóa chuỗi vào C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, chúng ta hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày từ bây giờ nhé.

Và hãy cùng mày mò và tò mò những kĩ năng và kỹ năng và kiến thức sâu hơn về C giữa những bài học tay nghề tiếp theo