Rừng núi dang tay nối lại hải dương xa Ta đi vòng tay bự mãi để nối giang san Mặt đất bao la, đồng đội ta về gặp mặt nhau mừng như bão mèo quay cuồng trời rộng lớn Bàn tay ta nỗ lực nối tròn một vòng nước ta Cờ nối gió tối vui nối ngày Giòng tiết nối trái tim đồng các loại Dựng tình người trong ngày mới thành phố nối làng mạc xa vời vợi fan chết nối rất linh thiêng vào đời Và niềm vui nối bên trên môi. Từ Bắc vô Nam gắn sát nắm tay Ta đi từ bỏ đồng hoang sơ vượt hết núi đồi vượt thác cheo leo, tay ta quá đèo trường đoản cú quê nghèo lên phố lớn, cố gắng tay nối sát Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh

Bạn đang xem: Lời bài hát nôi vòng tay lớn


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Truyện Ngôn Tình Học Đường Hay Nên Đọc Ít Nhất 1 Lần Trong Đời

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.