*
Nhân dịp sinh nhật 8 tuổi hòa hợp Huyền Thoại, tự 00:30 ngày 06/08 mang đến 23:59 ngày 09/08, khi quy đổi RP cho tới mốc khớp ứng của chương trình các bạn sẽ được tặng ngay thêm 100% cực hiếm RP!

*

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP bộ quà tặng kèm theo thêm(từ sự kiện quy đổi)Tổng RP nhận được(RP cơ phiên bản + RP tặng thêm)
40404080 (100%)
100100100200 (100%)
200210200410 (100%)
400425400825 (100%)
1000107010002070 (100%)
2000220020004200 (100%)
4000(QR Pay/ATM/iBanking)440040008400 (100%)

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nhận khuyến mãi 100% giá trị RP tương ứng khi nạp RP qua SMS vô thuộc tiện lợi:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng ngay thêm(từ sự khiếu nại quy đổi)Tổng RP nhận được(RP cơ bản + RP khuyến mãi ngay thêm)
10.000 VND161632 (100%)
20.000 VND323264 (100%)
50.000 VND8080160 (100%)
100.000 VND168160328 (100%)
200.000 VND340320660 (100%)
500.000 VND8568001656 (100%)

<ẤN VÀO VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH NẠP SMS>

Lưu ý trước khi quy đổi: 

Quy thay đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ cảm nhận RP tặng của mốc đó, các bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận tặng ngay khi quy thay đổi RP.

Bạn đang xem: Mệnh giá quy đổi rp

Các mốc quy thay đổi KHÔNG cộng dồn cùng với nhau. Ví dụ: nếu lần trước tiên bạn quy thay đổi ngay lập tức 2000 RP, các bạn được 2000 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cùng là 4200 RP), mang đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng ngay thêm 1000 RP tổng cộng 2070 RP cho lần đó.Quy đổi dưới những mốc của chương trình, đương nhiên là bạn không nhận được RP tặng ngay và lần quy đổi kia vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện.

Xem thêm:

 Ví dụ: Lần đầu các bạn quy đổi 5 RP, các bạn sẽ không nhận thấy RP ưu đãi và chu kỳ tham gia sự khiếu nại bị giảm còn 2. Có thể nhấn cả 3 lần tặng ngay trên một mốc quy đổi. Ví dụ: các bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được khớp ứng 3 lần 4200 RP, mà lại sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận bộ quà tặng kèm theo ở bất kể mốc làm sao nữa.RP thưởng thêm tự hệ thống khi quy đổi sẽ không còn được tính vào công tác khuyến mãi.