Bạn hay niệm Quán chũm Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn tánh tham. Bởi Bồ-tát đã giúp cho bạn nuôi to lòng từ, hành pháp ba thí, khiến cho chính mình lúc nào cũng muốn dâng tặng ngay cho tín đồ khác chớ không tồn tại ý tước đoạt tài đồ dùng của người.

Bạn đang xem: Nammo đại từ đại bi quan thế âm bồ tát

Bạn thường xuyên niệm Quán nạm Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn sân giận. Bởi Bồ-tát vẫn giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Gồm từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho yếu tố hoàn cảnh của tín đồ mà không sân. Tất cả Trí tuệ bạn sẽ hiểu được trần thế là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, cho nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

Bạn thường niệm Quán cụ Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn ham mê. Bởi Bồ-tát sẽ giúp đỡ bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Bao gồm trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, bao gồm hợp tất cả tan, bạn sẽ không chấp trước tốt luyến ái một fan hay sự đồ vật nào đó.

Bạn hay niệm Quán cố Âm Bồ-tát: bạn sẽ không hại mình bị đọa vào bố đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ cha độc tham sảnh si.

Bạn thường niệm Quán nỗ lực Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn bị những dịch nan y, hay dù là mắc chứng dịch nan y thuộc vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Bởi trong Ngũ Bách Danh gồm tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh dịch ác triền thân”

Bạn thường niệm Quán nỗ lực Âm Bồ-tát: các bạn sẽ không còn bất kể sự buồn bã nào nữa. Vì chưng trong gớm Phổ Môn đức Phật đam mê Ca tất cả dạy “Nếu tất cả vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán vậy Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì ngay tức thì Quán vắt Âm Bồ-tát đã tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

Bạn thường niệm Quán gắng Âm Bồ-tát: Bạn vẫn muốn cầu nam nhi hay đàn bà chi cũng hầu hết được toại ý; lại sanh nam nhi có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Bởi vì trong tởm Phổ Môn ngài sẽ phát thệ nguyện đó.

Xem thêm: Bảng Giá Skin Lol 2017 Đến 24/7/2017, Bảng Giá Skin Lol

Bạn thường xuyên niệm Quán thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nàn nào, bạn cũng trở thành cảm thấy yên ổn tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lượng của Bồ-tát sẽ bảo hộ làm cho chính mình cảm thấy vững lòng, vị được năng lượng này bắt buộc trong tởm Phổ môn bao gồm khen tặng kèm đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

Bạn thường niệm Quán rứa Âm Bồ-tát: đưa sử như vào đời này các bạn bị nghèo thiếu, góc cửa bất hạnh, sống trong khổ sở, bị fan khinh bỉ cười cợt chê…do những nghiệp ác đời trước chiêu cảm rước quả báo hiện tại tại, dựa vào bi nguyện độ sinh và năng lượng tự tại to lớn của ngài, các bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lượng “Phá trừ những nghiệp chướng trọng tội”

Bạn thường xuyên niệm Quán vậy Âm Bồ-tát: giả sử như trong đời này, vì yêu cầu sống, bạn cần cầu chi phí của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng trở thành được toại ý, vày ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều ý muốn cầu” chẳng những vừa lòng về nhiều sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện đi lại dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Bởi vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là ao ước cho bọn chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

Bạn hay niệm Quán ráng Âm Bồ-tát: bạn sẽ không còn đề xuất chịu trái báo đau buồn trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Do trong ghê Phổ Môn ngài tất cả lập thệ nguyện “Các chủng loại trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh dịch chết khổ, Lần những khiến hoàn thành hết.”

Bạn thường xuyên niệm Quán cố kỉnh Âm Bồ-tát: bạn sẽ không run sợ bị những ác quỷ, tà thần cùng những loại tà thuật li mị võng lưỡng có tác dụng hại; hồ hết bùa chú, độc dược cũng bắt buộc làm yêu đương tổn đến bạn. Bởi Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các nước ngoài đạo.

Bạn thường xuyên niệm Quán thế Âm Bồ-tát: các bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thông thường đêm đảm bảo an toàn bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vị Bồ-tát bao gồm uy đức rất lớn, có rất nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ bởi kính phục uy đức của Bồ-tát nhưng mà đến đảm bảo bạn.

Bạn thường xuyên niệm Quán rứa Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất kể cõi Phật làm sao trong mười phương, bạn cũng biến thành được toại ý. Vày ngài có năng lực thần thông từ tại, bi nguyện rộng khắp, vạc thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

Bạn thường xuyên niệm Quán thay Âm Bồ-tát: các bạn sẽ giải trừ được những oán thù kết từ nhiều đời trước, ân oán gia trái nhà kết nghiệp sẽ không còn theo báo oán bạn nữa. Do ngài gồm đức hiệu “Chúng ân oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thù thảy đều lui tan.

Bạn thường xuyên niệm Quán cụ Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, khám phá thân tướng tá của ngài, lòng nghĩ về tưởng cho ngài, công đức sẽ không luống mất, sau đây nhờ kia mà bạn sẽ không bị hại não nơi những cõi. Vày trong tởm Phổ Môn bao gồm nói: “Văn danh cập kiến thân, chổ chính giữa niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.