Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” công nghệ của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự việc kế thừa và cách tân và phát triển những cực hiếm của lịch sử dân tộc tư tưởng nhân loại, bên trên cơ sở trong thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin


Có lẽ đối với mỗi sv Những nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lê nin đã không còn quá lạ lẫm và trở thành trong những môn học khó khăn “nuốt” nhất. Bởi vì vậy, việc khám phá Những nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 đã vô cùng cần thiết để góp sinh viên bao gồm sự sẵn sàng và học công dụng hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen cùng sự cải tiến và phát triển của V.I.Lênin; là sự việc kế thừa và cách tân và phát triển những cực hiếm của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng kẻ thống trị vô sản, giải phóng quần chúng lao cồn và giải phóng con người; là nhân loại quan và phương pháp luận phổ cập của dấn thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm hệ thống tri thức đa dạng về những lĩnh vực, nhưng trong các số đó có ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin là triết học, tài chính chính trị học và nhà nghĩa làng hội khoa học.

Những nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm ra mắt khái lược về nhà nghĩa Mác-Lênin và một trong những vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào kim chỉ nam môn học, câu chữ chương trình Những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa mác lê nin được cấu tạo thành 3 phần, gồm 9 chương:

+ Phần trước tiên có 3 chương khái quát những nội dung cơ phiên bản về nhân loại quan và phương thức luận của nhà nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần thiết bị hai tất cả 3 chương trình diễn ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế tài chính của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách làm sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa;

+ Phần thứ bố có 3 chương, trong những số ấy có 2 chương khái quát những câu chữ cơ bạn dạng thuộc giải thích của công ty nghĩa Mác – Lênin về nhà nghĩa xóm hội và 1 chương tổng quan chủ nghĩa xóm hội hiện tại thực và triển vọng.

Theo đó, Những nguyên lý cơ bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao gồm cả phần 2 với phần 3 ( tổng số 6 chương).

Chương trình môn học tập những nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung chương trình môn học được phát hành theo ra quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, cụ thể như sau:

Phần trang bị hai

HỌC THUYẾT khiếp TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi phân biệt rằng cơ chế kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chủ yếu trị được chế tạo lên thì Mác để ý nhiều nhất tới việc nghiên cứu chính sách kinh tế ấy. Tác phẩm chủ yếu của Mác là cỗ “Tư bản” được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của thôn hội hiện tại đại, nghĩa là thôn hội tư bạn dạng chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết kinh tế của Mác là “nội dung đa số của nhà nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là kết quả vận dụng trái đất quan duy trang bị và phương pháp luận biện triệu chứng duy vật dụng vào quá trình nghiên cứu phương thức cấp dưỡng tư bản chủ nghĩa. Cỗ Tư phiên bản chính là dự án công trình khoa học vĩ đại nhất của C.Mác. “Mục đích sau cuối của cuốn sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế của sự di chuyển của làng hội hiện tại đại”, nghĩa là của xóm hội tư bạn dạng chủ nghĩa, của xã hội bốn sản. Nghiên cứu và phân tích sự phạt sinh, phát triển và suy tàn của các quan hệ thêm vào của một xóm hội cố định trong định kỳ sử, đó là nội dung của học tập thuyết tài chính của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà giữa trung tâm của nó là học tập thuyết cực hiếm và học thuyết cực hiếm thặng dư.

Học thuyết kinh tế tài chính của chủ nghĩa Mác-Lênin về thủ tục sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa không chỉ bao hàm học thuyết của C.Mác về quý giá và quý hiếm thặng dư cơ mà còn bao hàm học thuyết kinh tế tài chính của V.I Lênin về công ty nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bạn dạng độc quyền bên nước.

Nội dung tía học thuyết này tổng quan những nguyên tắc cơ bạn dạng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện thành lập và hoạt động của sản xuất hàng hoá

a) Phân công trạng động thôn hội

b) cơ chế tư hữu về tư liệu sản xuất hay đặc điểm tư nhân của quá trình lao động

2. Đặc trưng và ưu rứa của cung ứng hàng hoá

a) Đặc trưng của tiếp tế hàng hoá

b) Ưu ráng của thêm vào hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Sản phẩm hoá với hai nằm trong tính của mặt hàng hoá

a) khái niệm hàng hoá

b) nhị thuộc tính của sản phẩm hoá

– giá bán trị sử dụng của hàng hoá

– quý giá của hàng hoá

c) mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

2. Tính chất hai phương diện của lao động tiếp tế hàng hoá

a) Lao động cầm cố thể

b) Lao hễ trừu tượng

3. Lượng quý hiếm hàng hoá và các nhân tố tác động đến lượng quý hiếm hàng hoá

a) Thước đo lượng quý giá hàng hoá

– thời hạn lao động cá biệt

– thời hạn lao rượu cồn xã hội buộc phải thiết

b) các nhân tố ảnh hưởng đến lượng quý hiếm hàng hoá

– Năng suất lao động

– cường độ lao động

– nấc độ phức tạp của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử dân tộc phát triển của hình thái quý hiếm và bản chất của tiền tệ

a) lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá bán trị

b) thực chất của chi phí tệ

2. Tác dụng của tiền tệ

a) Thước đo giá bán trị

b) phương tiện lưu thông

c) phương tiện thanh toán

d) phương tiện cất trữ

e) chi phí tệ cố giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Văn bản của quy hiện tượng giá trị

– yêu thương cầu so với sản xuất

– yêu thương cầu đối với lưu thông

2. Tác động của quy biện pháp giá trị

– Điều tiết sản xuất và lưu lại thông mặt hàng hoá

– Kích thích đổi mới kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động

– triển khai sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa tín đồ lao cồn thành kẻ giàu tín đồ nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Phương pháp chung của tư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của tứ bản

3. Sản phẩm & hàng hóa sức lao động và chi phí công trong công ty nghĩa tứ bản

a) sản phẩm & hàng hóa sức lao động

– Điều kiện làm cho sức lao động vươn lên là hàng hóa

– hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

b) tiền công trong nhà nghĩa bốn bản

– bản chất của chi phí công trong chủ nghĩa tư bản

– Hai bề ngoài cơ bản của tiền công trong công ty nghĩa bốn bản

– Tiền công danh sự nghiệp nghĩa cùng tiền công thực tế.

Xem thêm: Bảng Đo Cân Nặng Chiều Cao Của Trẻ Theo Mỗi Tháng Tuổi, Bảng Chiều Cao Và Cân Nặng Chuẩn Của Trẻ Từ 0

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống độc nhất vô nhị giữa quá trình sản xuất trả giá trị áp dụng và quá trình sản xuất ra cực hiếm thặng dư

a) quy trình sản xuất định giá trị thực hiện trong công ty nghĩa tư bản

b) quy trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Khái niệm tứ bản, tư bản bất biến chuyển và tư bạn dạng khả biến

a) Khái niệm bốn bản

b) Tư bạn dạng bất trở nên và tư bản khả biến

3. Tuần hoàn cùng chu chuyển của tứ bản. Tư bản cố định và tư bạn dạng lưu động

a) Tuần trả của tư bản

b) Chu chuyển của bốn bản

c) Tư phiên bản cố định với tư bạn dạng lưu động

4. Tỷ suất quý giá thặng dư và trọng lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất quý hiếm thặng dư

b) trọng lượng giá trị thặng dư

5. Hai cách thức sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư khôn xiết ngạch

a) cung cấp ra quý giá thặng dư hay đối

b) cung cấp ra quý hiếm thặng dư tương đối

c) cực hiếm thặng dư vô cùng ngạch

6. Phân phối ra quý giá thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tứ bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực tế và hộp động cơ của tích lũy tứ bản

2. Tụ tập và tập trung tư bản

3. Cấu trúc hữu cơ của tứ bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Chi phí sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

a) túi tiền sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Lợi nhuận cùng tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất roi và các nhân tố hình ảnh hư­ởng tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận trung bình và giá thành sản xuất

a) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị tr­ường.

b) đối đầu giữa các ngành và sự ra đời lợi nhuận bình quân

c) Sự đưa hóa của giá bán trị sản phẩm & hàng hóa thành túi tiền sản xuất

3. Sự phân loại giá trị thặng d­ư giữa những tập đoàn t­ư bản

a) T­ư bạn dạng thư­ơng nghiệp với lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ bản th­ương nghiệp

– roi th­ương nghiệp

b) T­ư bản cho vay và lợi tức

– T­ư phiên bản cho vay

– cống phẩm và tỷ suất lợi tức

– tín dụng thanh toán tư­ bạn dạng chủ nghĩa; bank và roi ngân hàng

c) công ty cổ phần. Tư­ bạn dạng giả với thị tr­ường hội chứng khoán

– công ty cổ phần

– T­ư bạn dạng giả với thị trư­ờng triệu chứng khoán

d) quan hệ sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa đánh tư phiên bản chủ nghĩa

– Sự hiện ra quan hệ cung ứng tư phiên bản chủ nghĩa vào nông nghiệp

– bản chất của địa đánh tư phiên bản chủ nghĩa

– Các hình thức cơ phiên bản của địa sơn tư bạn dạng chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bạn dạng tự do tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh sang nhà nghĩa t­ư bản độc quyền

2. Năm điểm lưu ý kinh tế cơ bản của công ty nghĩa tư phiên bản độc quyền

a) triệu tập sản xuất và các tổ chức độc quyền

b) Tư bạn dạng tài chủ yếu và bọn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia nhân loại về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia trái đất về khu vực giữa các cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự hoạt động vui chơi của quy mức sử dụng giá trị với quy chính sách giá trị thặng d­ư trong quy trình tiến độ chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền

a) Sự hoạt động của quy phương tiện giá trị

b) Sự buổi giao lưu của quy điều khoản giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Vì sao ra đời và thực chất của nhà nghĩa t­ư bản độc quyền nhà nư­ớc

2. Những thể hiện của nhà nghĩa tư bạn dạng độc quyền bên nư­ớc

a) Sự phối kết hợp về bé ngư­ời giữa những tổ chức chọn lọc và cỗ máy nhà n­ước

b) Sự hình thành và cải cách và phát triển của download nhà n­ước

c) Sự can thiệp ở trong nhà n­ước vào các quá trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ bình thường VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Phương châm của nhà nghĩa tư­ bản đối cùng với sự cải cách và phát triển của nền tiếp tế xã hội

2. Giới hạn lịch sử vẻ vang của chủ nghĩa t­ư bản

Phần đồ vật ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cửa hàng học thuyết kinh tế tài chính về cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhất là học thuyết quý giá thặng dư, “Mác vẫn hoàn toàn phụ thuộc và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự đi lại của làng hội hiện đại mà tóm lại rằng xã hội tư bạn dạng chủ nghĩa cố định sẽ phải chuyển biến thành xã hội xã hội nhà nghĩa. Việc xã hội hóa lao động, ngày càng tiến nhanh thêm bên dưới muôn vàn hình thức …, đã biểu lộ đặc biệt rõ ràng ở sự cách tân và phát triển của đại công nghiệp, …, đó là cơ sở trang bị chất đa số cho sự ra đời không thể tránh ngoài của công ty nghĩa làng mạc hội. Động lực trí tuệ và tinh thần của sự chuyển đổi đó, lực lượng thể hóa học thi hành sự chuyển biến đó là giai cấp vô sản, thống trị đã được bản thân nhà nghĩa tư bạn dạng rèn luyện. Cuộc chống chọi của kẻ thống trị vô sản chống thống trị tư sản, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và nội dung của những hình thức này ngày càng phong phú, – duy nhất định biến thành một trận chiến tranh bao gồm trị của kẻ thống trị vô sản nhằm giành chính quyền (“chuyên chủ yếu vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong công ty nghĩa Mác-Lênin, học thuyết kinh tế tài chính về cách làm sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa thuộc với thành phần lý luận triết học tập là những cơ sở lý luận vớ yếu với trực tiếp của nhà nghĩa thôn hội khoa học, tức giáo lý Mác-Lênin về công ty nghĩa làng hội. Bởi vậy, theo nghĩa rộng nhà nghĩa làng mạc hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa nhỏ bé thì nó là một thành phần lý luận cấu thành nhà nghĩa Mác-Lênin – phần tử lý luận về công ty nghĩa xã hội, đó là phần tử lý luận nghiên cứu và phân tích làm khác nhau vai trò sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân; tính tất yếu và văn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa; quá trình hình thành và cải tiến và phát triển của hình thái tởm tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa; quy hình thức và con phố xây dựng chủ nghĩa làng hội và công ty nghĩa cùng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Thống trị công nhân và sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

a) Khái niệm giai cấp công nhân

– quan tiền niệm của các nhà bom tấn chủ nghĩa Mác-Lênin về kẻ thống trị công nhân

– quan tiền niệm hiện thời về kẻ thống trị công nhân

b) nội dung và điểm sáng sứ mệnh lịch sử vẻ vang của ách thống trị công nhân

– văn bản sứ mệnh lịch sử hào hùng của thống trị công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân

2. Điều kiện khách hàng quan chính sách sứ mệnh lịch sử dân tộc của ách thống trị công nhân

a) Địa vị gớm tế-xã hội của giai cấp công nhân trong thôn hội tư bản chủ nghĩa

– Địa vị tài chính của ách thống trị công nhân trong thôn hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị xóm hội của kẻ thống trị công nhân trong xã hội tư bạn dạng chủ nghĩa

b) Đặc điểm bao gồm trị-xã hội của giai cấp công nhân

– kẻ thống trị công nhân là thống trị tiên tiến tuyệt nhất thời đại ngày nay

– thống trị công nhân là giai cấp có tính bí quyết mạng triệt để nhất

– ách thống trị công nhân gồm ý thức tổ chức kỷ phương pháp cao nhất

– thống trị công nhân có bản chất quốc tế

3. Sứ mệnh của Đảng cùng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân

a) Tính vớ yếu và quy giải pháp hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân

– vượt trình cải tiến và phát triển của thống trị công nhân và phong trào đấu tranh của thống trị công nhân

– Tính tất yếu xây dựng bao gồm đảng của ách thống trị công nhân

– Quy luật thành lập và trở nên tân tiến của Đảng cộng sản

b) quan hệ giữa Đảng cùng sản với ách thống trị công nhân

– giai cấp công nhân là cơ sở thống trị của Đảng cùng sản

– Đảng cộng sản là đội tiên phong chiến đấu, là lãnh tụ thiết yếu trị, là bộ tham mưu kungfu của ách thống trị công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và vì sao của nó

a) có mang cách social chủ nghĩa

b) nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, động lực và câu chữ của cách social chủ nghĩa

– mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– văn bản của cách social chủ nghĩa

3. Phối hợp giữa thống trị công nhân với thống trị nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Tính thế tất và các đại lý khách quan tiền của hợp thể giữa ách thống trị công nhân với giai cấp nông dân

– Tính tất yếu một cách khách quan của cấu kết giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

– cửa hàng khách quan liêu (cơ sở khiếp tế, chính trị,….) bảo vệ sự liên minh kiên cố và lâu hơn giữa kẻ thống trị công nhân với giai cấp nông dân

b) ngôn từ và phương pháp cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

– nội dung của kết hợp giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị nông dân

– lý lẽ cơ phiên bản của hòa hợp giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị nông dân

III. HÌNH THÁI gớm TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu cụ tất yếu hèn của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

– cách thức luận cơ bạn dạng của việc dự báo xu cụ tất yếu của sự thành lập và hoạt động hình thái tởm tế-xã hội cùng sản chủ nghĩa

– xích míc cơ bản của thủ tục sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa và nhu cầu tất yếu của sự thay thế hình thái tởm tế-xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

– Sự cách tân và phát triển của cuộc chiến tranh ách thống trị tất yếu mang tới chuyên bao gồm vô sản với sự xác lập hình thái kinh tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa

2. Những giai đoạn cải tiến và phát triển của hình thái gớm tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

a) Thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xóm hội

– Tính tất yếu cùng hai loại hình quá độ lên nhà nghĩa xã hội

– Đặc điểm và nội dung kinh tế tài chính của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa xã hội

– Đặc điểm và nội dung thiết yếu trị, văn hóa xã hội của thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa làng mạc hội

b) công ty nghĩa xóm hội

– Khái niệm công ty nghĩa làng mạc hội

– Những đặc trưng về kinh tế tài chính và chủ yếu trị của chủ nghĩa thôn hội

c) quá trình cao của buôn bản hội cùng sản chủ nghĩa

– có mang “giai đoạn cao” của xóm hội cùng sản chủ nghĩa

– Những đặc thù về sự cách tân và phát triển lực lượng sản xuất, ghê tế, bao gồm trị, văn hóa, nhỏ người, … ở quy trình cao của xã hội cùng sản nhà nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT vào TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Gây ra nền dân chủ xã hội công ty nghĩa

– khái niệm dân công ty và nền dân chủ

– Những đặc trưng của nền dân nhà xã hội công ty nghĩa

– Tính tất yếu của vấn đề xây dựng nền dân công ty xã hội chủ nghĩa

2. Tạo nhà nước làng hội nhà nghĩa

– khái niệm nhà nước xóm hội công ty nghĩa

– Đặc trưng với chức năng, nhiệm vụ của phòng nước xã hội chủ nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội công ty nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tư tưởng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– có mang văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

2. Ngôn từ và phương thức xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– Tính vớ yếu, câu chữ và đặc điểm cơ bạn dạng của nền văn hóa XHCN

– Xây dựng gia đình văn hóa xã hội nhà nghĩa – trong số những nội dung cơ bạn dạng của trách nhiệm xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– cách làm xây dựng nền văn hoá làng mạc hội công ty nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Vấn đề dân tộc và chế độ cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề dân tộc

– định nghĩa dân tộc; nhì xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong quy trình xây dựng công ty nghĩa buôn bản hội

– Những qui định cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề dân tộc

2. Vấn đề tôn giáo và vẻ ngoài cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết và xử lý vấn đề tôn giáo

– có mang tôn giáo và vụ việc tôn giáo trong các bước xây dựng chủ nghĩa làng hội

– các nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết và xử lý vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Biện pháp mạng mon Mười Nga và quy mô chủ nghĩa buôn bản hội hiện nay thực thứ nhất trên nắm giới

a) phương pháp mạng mon Mười Nga (1917)

– Sự thành công của cách mạng mon Mười Nga

– bài học lịch sử hào hùng từ cuộc giải pháp mạng mon Mười Nga vĩ đại

b) quy mô chủ nghĩa xóm hội thứ nhất trên cụ giới

– Những thành công của mô hình chủ nghĩa buôn bản hội theo kiểu Xôviết cùng với tư giải pháp là quy mô chủ nghĩa xóm hội thứ nhất trên ráng giới

– bài học lịch sử vẻ vang từ quy mô chủ nghĩa làng hội theo kiểu Xôviết

2. Sự thành lập của khối hệ thống các nước xã hội nhà nghĩa và hầu hết thành tựu của nó

a) Sự thành lập và cách tân và phát triển của hệ thống các nước xã hội công ty nghĩa

– Sự cải cách và phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên cố giới

– Sự ra đời và trở nên tân tiến của khối hệ thống các nước xóm hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản ở vắt kỷ XX

b) phần đông thành tựu của nhà nghĩa xã hội hiện thực

– rất nhiều thành tựu về thiết yếu trị, văn hóa, thôn hội

– phần đông thành tựu ghê tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự rủi ro khủng hoảng và sụp đổ của quy mô chủ nghĩa thôn hội Xôviết

– Sự khủng hoảng rủi ro của quy mô chủ nghĩa buôn bản hội Xôviết

– Sự sụp đổ của cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và những nước Đông Âu

2. Tại sao dẫn đến khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa thôn hội Xôviết

a) lý do sâu xa là những sai lạc thuộc về quy mô phát triển của công ty nghĩa xã hội Xôviết

b) nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, thời cơ và xét lại

– Âm mưu “diễn đổi mới hòa bình” của công ty nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Nhà nghĩa tư bạn dạng không nên là tương lai của xóm hội chủng loại người

– thực chất của nhà nghĩa tư bản không vậy đổi 

– các yếu tố buôn bản hội nhà nghĩa đã xuất hiện trong lòng làng hội tứ bản

– Tính đa dạng chủng loại của các xu hướng cách tân và phát triển của quả đât đương đại

2. Chủ nghĩa xóm hội – tương lai của thôn hội chủng loại người

a) Liên Xô và những nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa thôn hội

b) các nước xã hội nhà nghĩa còn lại thực hiện cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng đạt được những thành công to lớn

c) Đã lộ diện xu hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.”

Trên đây, cửa hàng chúng tôi mang tới cho Quý khách hàng những thông tin quan trọng liên quan tới Những nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2. Để biết thêm thông tin cụ thể Quý khách hàng đừng ngần ngại contact với chúng tôi để được cung ứng nhanh giường nhất.