Te tò te đó là ban kèn hơiTò tòtò tò te tất cả anh nào muốn chơiMau vàođây góp thêmkèn te tíTò tòtò te tí bước đều chân thuộc điTe tò te anh như thế nào kêu thật to.Tò tò tò tò te đứng ra đằng trước cho.Anh làm sao kêu bé nhỏ trong mồm te tí.Tò tò tò te tí sắp đến đằng ở đầu cuối đi.


Bạn đang xem: Te tò te đây là ban kèn hơi

Te tò te đó là ban kèn hơiTò tòtò tò te gồm anh nào ao ước chơiMau vàođây góp thêmkèn te tíTò tòtò te tí bước đều chân cùng điTe tò te anh làm sao kêu thiệt to.Tò tò tò tò te đứng ra đằng trước cho.Anh nào kêu bé trong mồm te tí.Tò tò tò te tí sắp đằng ở đầu cuối đi.


*con cháu Lên tía

Thu Uyên

*
182.251


http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20171122/HwycP5OlPHIJ53d7EKtP5a14f47d8dc7d.JPG

anh chị Thương Nhau

Thu Uyên

*
176.146


http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20171122/HwycP5OlPHIJ53d7EKtP5a14f47d8dc7d.JPG

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 7 Qua Usb, Cách Cài Windows 7 Bằng Usb, Tạo Usb Cài Win 7

http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20120119/jO7n7kWQYj14UrqHxNTq590043cd9aff7.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20180208/FqZsYo648hDbd54Qi4fx5a7bc2ea92a61.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20160913/9db49cbddc554ba8a55f53e676167edec813afee.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20211226/BDEmUk9DaC94d9LxtLhH61c84033d3acc.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20171004/LJIS1REdIneYqbDuefmX5cadbf688afcf.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20170621/W2NLCqbikxvZFn5fQpq35949d915da086.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.tnmthcm.edu.vn.net/bucket-image-tnmthcm.edu.vn/images/singer/20160322/b17ecb3a52d67e25587e34496dda9433de735991.jpg

mạng xã hội tnmthcm.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan nhà quản: Công ty truyền thông Viettel (Viettel Media) – chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

phụ trách nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa công ty The Light, Đường Tố Hữu, nam giới Từ Liêm, hà nội

chăm sóc khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
tnmthcm.edu.vn.vn