THOÁT VỊ RỐN TRẺ SƠ SINH - CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ THOÁT VỊ RỐN BẠN CẦN BIẾT

Lúc sinh, bình thường rốn của trẻ em được bao quanh bởi một vòng cân dày. Khi cân bị yếu đi hoặc ko có, rốn vẫn lồi ra bên ngoài gọi là thoát vị rốn.

Thoát vị rốn yêu cầu phân biệt với thoát vị dây rốn (hay thoát vị cuống rốn), bây giờ cả ruộtvà các cơ quan phía bên trong bụng cũng chui vào trong dây rốn với lồi ra ngoài thành bụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x