Lyl: bạn dạng edit làm với mục đích phi yêu đương mại, chưa tồn tại sự được cho phép của tác giả, còn chỉ đăng duy nhất trong nhà Lyl (tnmthcm.edu.vn), tất cả bài đăng ở các trang khác (đặc biệt wattpad) hầu hết là copy ko được Lyl đến phép; xin chúng ta tôn trọng fan đã đưa ra edit là mình trên đây dù chỉ một chút

Tối cường triệu hoán sư

(Triệu hoán sư bạo dạn nhất)

Tác giả: Hà Lam

Thể loại: trùng sinh, dị ráng đại lục, ma pháp, chăm sóc thành, báo thù, nhân thú, thăng cấp lưu, cường cường, 1×1, HE

CP: Lôi Tu x Trang Dịch

Tình trạng bản gốc: hoàn

Editor: Lyl

Tình trạng bản edit: hoàn, vẫn beta, đừng ai hỏi word bây giờ

p/s: bởi vì các thương hiệu nhân vật với đại đa phần nhiều thứ khác vào truyện đều rất đông phương hóa, mang đến nên phiên bản beta lại vẫn sửa Bardon – bác bỏ Đạt, Ade – Á Đức, Ellen – Ngải Luân, nếu còn tồn tại thêm sẽ update sau. Cũng chính vì Lyl beta đến đâu thế chương mang đến đấy nên năng lực giọng văn đoạn đầu đang hơi… lên xuống, mn thông cảm

Văn án

≈≈✿✿≈≈

|| chương 1 | chương 2 | chương 3 | chương 4 | chương 5 | chương 6 | chương 7 | chương 8 | chương 9 | chương 10 ||

✿✿

|| chương 11 | chương 12 | chương 13 | chương 14 – 15 | chương 16 – 17 | chương 18 | chương 19 | chương 20 ||

✿✿

|| chương 21| chương 22 | chương 23 | chương 24 | chương 25 | chương 26 | chương 27 | chương 28 | chương 29 | chương 30 ||

✿✿

|| chương 31 | chương 32 – 34 | chương 35 | chương 36 | chương 37 | chương 38 | chương 39 ||

Rèn luyện sinh hoạt rừng rậm Ma Thú

|| chương 40 | chương 41 | chương 42 | chương 43 | chương 44 | chương 45 | chương 46 | chương 47 | chương 48 | chương 49 ||

✿✿

|| chương 50 | chương 51 | chương 52 | chương 53 | chương 54 | chương 55 | chương 56 | chương 57 | chương 58 | chương 59 ||

✿✿

|| chương 60 | chương 61 | chương 62 ||

Học viện Ngải Luân – Giải tranh tài hồn sư

|| chương 63 | chương 64 | chương 65 | chương 66 | chương 67 | chương 68 | chương 69 | chương 70 | chương 71 | chương 72 ||

✿✿

|| chương 73 | chương 74 | chương 75 – 76 | chương 77 – 78 | chương 79 – 80 | chương 81 – 82 | chương 83 – 84 | chương 85 ||

Vực sâu Liệt ly – Thành Huệ Xương

|| chương 86 | chương 87 | chương 88 | chương 89 | chương 90 | chương 91 | chương 92 | chương 93 | chương 94 | chương 95 ||

✿✿

|| chương 96 | chương 97 | chương 98 | chương 99 | chương 100 | chương 101 | chương 102 | chương 103 | chương 104 | chương 105 ||

✿✿

|| chương 106 | chương 107 ||

Đội săn ma – Ngự Hồn điện

|| chương 108 | chương 109 | chương 110 | chương 111 | chương 112 | chương 113 | chương 114 | chương 115 | chương 116 | chương 117 ||

✿✿

|| chương 118 | chương 119 | chương 120 | chương 121 | chương 122 | chương 123 | chương 124 | chương 125 | chương 126 | chương 127 ||

✿✿

|| chương 128 | chương 129 | chương 130 | chương 131 | chương 132 | chương 133 | chương 134 | chương 135 | chương 136 | chương 137 ||

✿✿

Thành Trọng An – quay trở lại Ngải Luân

|| chương 138 | chương 139 | chương 140 | chương 141 | chương 142 | chương 143 | chương 144 – 145 | chương 146 – 147 ||

✿✿

|| chương 148 – 149 | chương 150 | chương 151 | chương 152 | chương 153 | chương 154 – 155 | chương 156 – 157 ||

✿✿

|| chương 158 – 160 | chương 161 – 163 | chương 164 – 166 | chương 167 – 168 | chương 169 | chương 170 | chương 171 ||

Thành Bích Xuân – quay trở lại Bác Đạt

|| chương 172 – 173 | chương 174 – 176 | chương 177 | chương 178 | chương 179 | chương 180 | chương 181 ||

✿✿

|| chương 182 | chương 183 | chương 184 | chương 185 | chương 186 | chương 187 | chương 188 | chương 189 – 190 | chương 191 ||

✿✿

|| chương 192 – 193 | chương 194 | chương 195 | chương 196 | chương 197 | chương 198 | chương 199 | chương 200 | chương 201 || 

✿✿

|| chương 202 | chương 203 | chương 204 | chương 205 | chương 206 – 207 | chương 208 -209 | chương 210 | chương 211 ||

✿✿

|| chương 212 | chương 213 | chương 214 | chương 215 ||

Chiến Hồn điện – Phụ Hồn điện

|| chương 216 | chương 217 | chương 218 | chương 219 | chương 220 | chương 221 | chương 222 | chương 223 | chương 224 | chương 225 ||

✿✿

|| chương 226 – 227 | chương 228 | chương 229 | chương 230 | chương 231 | chương 232 | chương 233 | chương 234 | chương 235 ||

✿✿

|| chương 236 | chương 237 | chương 238 – 239 | chương 240 | chương 241 | chương 242 | chương 243 | chương 244 | chương 245 | chương 246 ||

Ngày mai mới

|| chương 247 – 248 | chương 249 | chương 250 | chương 251 | chương 252 | chương 253 ||

Chính văn hoàn

Phiên ngoại

|| chương 254 | chương 255 | chương 256 | chương 257 | chương 258 | chương 259 – 260 ||