Lưu ý:Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo luật lệ veef giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất và về dấu tương tự như như so với số nguyên.


Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - luyện tập (trang 15-16) khác • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong những khẳng định... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài bác tập: Tính... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong các phân số sau... • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 sắp xếp những số hữu... • Giải bài 23 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 phụ thuộc vào tính chất... • Giải bài xích 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng tính chất các... • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy tính xách tay bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Ghi Âm Trên Máy Tính Miễn Phí, Tốt Nhất 2021, Top 5 Phần Mềm Ghi Âm Trên Máy Tính Tốt Nhất 2021

Bài 4: giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - rèn luyện (trang 15-16)
• Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 21 rèn luyện trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 23 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số