CÁCH VIẾT TÊN TRONG TIẾNG NHẬT, TÊN TIẾNG NHẬT CỦA BẠN LÀ GÌ

Tên giờ Nhật của người tiêu dùng là gì? thay đổi tên tiếng Việt quý phái Tiếng Nhật rất chuẩn


giải pháp mở tài khoản bank ở Nhật phiên bản từ A-Z 2021 gợi ý cách vấn đáp đi Nhật phiên bản cam kết đỗ 2021 3 cách thanh toán giao dịch không dùng tiền khía cạnh ở Nhật bạn dạng 2021 phần đa điều bạn cần phải biết khi thuê nhà tại Nhật 2021 Hành trang du học Nhật bản của du học sinh Nhật bản 2021

Bạn đã biết tên với họ của bản thân trong giờ Nhật là gì chưa? tốt nhất là hồ hết ai có dự tính đến Nhật tuyệt yêu thích văn hóa Nhật Bản.

Bạn đang xem: Cách viết tên trong tiếng nhật

Chúng ta đã từng thử tra qua mạng bằng phiên âm nhưng lại không chắc hẳn kết quả? Hi vọng bài viết giúp độc giả và viết thương hiệu mình đúng mực nhất:

*

Người Nhật dành riêng 1 bảng vần âm カタカナ(Katakana ) dùng để phiên âm tiếng ngoại quốc. Việc dịch thương hiệu tiếng Việt sang tiếng Nhật hoàn toàn dùng bảng chữ cái Katakana, tùy trực thuộc vào biện pháp đọc và bí quyết nghĩ của từng bạn mà có những cách biến hóa tên tiếng Việt sang trọng tiếng Nhật khác nhau.

Xem thêm: Mực Vẽ Henna Hà Nội : - Mực Henna Tattoo Hà Nội

Chẳng hạn, cùng với tên Nghia, nhưng có rất nhiều người sẽ đọc thành ギア, một vài người dị kì đọc thành ニア

Sau đây là một số nguyên tắc đổi khác tên tiếng Việt quý phái tiếng Nhật rất chuẩn:

Với nguyên âm thì gửi tương đương: a, i, o, u -> ア, イ、オ、イ

Với phụ âm, chúng ta chuyển ở hàng tương ứng: b -> mặt hàng バ, ví dụ bố -> バー, Bình -> ビン,… m -> hàng マ, lấy ví dụ Man -> マン,…

Đối cùng với phụ âm đứng cuối: c, k, ch -> ック, ví dụ tên Đức sẽ đưa thành ドゥック,… n, nh, ng-> ン, ví dụ Ban -> バン, Thanh -> タン,… m -> ム, ví dụ: xoa -> チャム,… p -> ップ, ví dụ: Pháp -> ファップ, khủng -> マップ,… t -> ット, ví dụ: phạt -> ファット,…. Việc chuyển đổi tên từ tiếng Việt sang tên giờ Nhật bởi katakana thực ra là việc đánh dấu cách phát âm tên đó trong giờ đồng hồ Nhật. Sau đấy là một số chủng loại họ và tên được đưa sang giờ Nhật.

A An / Ân アン (an) Ái アイ(ai) Anh / Ảnh / Ánh アイン (ain) Âu アーウ (a-u)

C Can / Căn / Cán cấn カン (kan) Cảnh/ Cánh/ Canh カイン (kain) Cao カオ (kao) Cẩm/ cam / nuốm カム (kamu) cát カット (katto) Công コン (kon) Cúc クック (kukku) cương cứng / Cường クオン (kuon) Châu チャウ (chau) Chu ヅ (du) bình thường チュン(chun) đưa ra / Tri チー (chi-) Chiến : チェン (chixen)

G Gấm グアム (guamu) Giang ヅアン (duan)/ジアーン (jia-n) Gia ジャ(ja)

H Hà/ Hạ ハ (ha) Hàn / Hân/ Hán ハン (han) Hai/ Hải ハイ (hai) Hạnh ハン (han) / ハイン (hain) Hậu ホウ (hou) Hào/ Hạo / Hảo ハオ (hao) hiền / Hiển ヒエン (hien) Hiếu ヒエウ(hieu) Hiệp ヒエップ (hieppu) Hoa / Hoà / Hoá / Hỏa / Họa ホア (hoa) học tập ホック (hokku) Hoài ホアイ (hoai) Hoan / trả / Hoàng ホアン / ホーアン (hoan) hồ nước ホ (ho) Hồng ホン (hon) hòa hợp ホップ (hoppu) Hữu フュ (fu) Huệ/ Huê / Huế フエ(fue) Huy フィ (fi) Hùng / Hưng フン/ホウン (fun/ Houn) Huyên / Huyền フェン/ホウエン (fen (houen) Huỳnh フイン (fin) Hương/ Hường ホウオン (houon)

K – KH Kiêm / Kiểm キエム (kiemu) Kiệt キエット (kietto) Kiều キイエウ (kieu) Kim キム (kimu) Kỳ / Kỷ / Kỵ キ (ki) Khai / Khải カーイ / クアイ (ka-i / kuai) Khanh / Khánh カイン / ハイン (kain / hain) Khang クーアン (ku-an) Khổng コン (kon) Khôi コイ / コーイ / コイー (koi) Khương クゥン (kuxon) Khuê クエ (kue) Khoa クォア (kuxoa)

L Lan ラン (ran) Lập ラップ (rappu) Lành / Lãnh ライン(rain) Lai / Lai / Lài :ライ (rai) Lâm/ Lam ラム (ramu) Lê / Lễ / Lệ レ (re) Linh/ Lĩnh リン (rin) Liễu リエウ (rieu) Liên リエン (rien) Loan ロアン (roan) Long ロン (ron) Lộc ロック (roku) Lụa / Lúa ルア (rua) Luân / Luận ルアン (ruan) Lương / Lượng ルオン (ruon) lưu giữ / Lựu リュ (ryu) Luyến/ Luyện ルーェン(ru-xen) Lục ルック(rukku) Ly / Lý リ (ri)

N – NH nam – ナム(namu) Nga / Ngà ガー/グア (ga/ gua) Ngân / Ngần ガン (gan) Nghi ギー(gi-) Nghĩa ギエ (gie) Nghiêm ギエム (giemu) Ngọc ゴック (gokku) Ngô ゴー (go) Nguyễn / Nguyên グエン (guen) Nguyệt グエット (guetto) Nhã ニャ (nya) Nhân / Nhẫn / rảnh rỗi ニャン (niyan) Nhật / độc nhất ニャット (niyatto) Nhi / thất thoát ニー (ni-) Nhung ヌウン (nuun) Như / Nhu ヌー (nu-) Nông ノオン (noon) thiếu phụ ヌ (nu)

S Sam / Sâm サム samu đánh ソン (son) tuy nhiên ソーン (so-n) Sinh シン (shin)

Tr Trà チャ/ ツア (cha/ tsua) Trang / Tráng チャン/ ツアン (chan/ tsuan) Trân / trần チャン/ ツアン (chan/ tsuan) thoa (チャム(chamu) Trí/ Chi/ Tri チー (chi-) Triển : チエン (chien) Triết チエット (chietto) Trọng チョン (chon) Triệu チエウ (chieu) Trinh/ Trịnh/ Trình チン (chin) Trung ツーン (tsu-n) Trúc ツック tsukku Trương / trường チュオン (chuon)

V Văn/ Vận/ Vân ヴァン (van) Vĩnh/ Vinh ヴィン(vinn) Vi/ Vĩ ヴィ (vi) Việt/Viết ヴィエット(vietto) Võ ヴォ(vo) Vũ ヴー (vu-) Vui ヴーイ (vui) Vương/ Vượng/ Vường ヴオン (vuon)

B tía / Bá バ (ba) Bạch / Bách バック (bakku) Bành バン (ban) Bao / Bảo バオ (bao) Ban / Băng / bởi バン (ban) Bế ベ (be) Bích ビック (bikku) Bình ビン (bin) Bông ボン (bon) Bùi ブイ (bui)

D – Đ Danh / Dân ヅアン (duan) Đức ドゥック (dwukku) Diễm ジエム (jiemu) Diễn / Dien ジエン (jien) Điểm / Điềm ディエム (diemu) Diệu ジエウ (jieu) Doãn ゾアン (doan) Duẩn ヅアン (duan) Dung / Dũng ズン (zun) Duy ヅウィ (duui) Dư / Dự ズ (zu) Duyên / Duyền ヅエン (Duen) chăm nom ヅエット (duetto) Dương ヅオン (duon) Đại ダイ (dai) Đàm / Đảm / Đam ダム (damu) Đan/ Đàn/ Đán / Đản ダン (dan) Đào ダオ (dao) Đậu ダオウ (daou) Đạt ダット (datto) Đang/ Đăng/ Đặng /Đằng ダン (dan) Đinh/ Đình/ Định ディン (dhin) Đoan / Đoàn ドアン (doan) Đỗ ドー (do-)

M Mạc / Mác マク (makku) Mai マイ (mai) to gan lớn mật マイン (main) Mẫn マン (man) Minh ミン (min) My / Mỹ ミ / ミー (mi)

O Oanh オアン (oan)

P Phạm ファム (famu) Phan / Phạn ファン (fan) phát ファット (fatto) Phi / tổn phí フィ (fi) Phú フー (fu) Phúc フック (fukku) Phùng フン (fun) Phương フオン (fuon) Phước フォック(fokku) Phong / phòng / Phóng フォン (fon)

Q Quân / quang / Quảng クアン (kuan) Quách クァック(kuxakkau Quế クエ (kue) Quốc コック/ コク (kokku / koku) Quý / Quy / Quỳ クイ (kui) Quỳnh クーイン/クイン (kuin) Quyên/ Quyền クェン (kuxen) Quyết クエット (kuetto)

T Tài / trên タイ (tai) Tân / Tấn : タン (tan) trọng tâm : タム (tamu) Tiếp / Tiệp : ティエップ (thieppu) Tiến / Tiên/ Tiển ティエン (thien) Tỷ/ tỉ / ti ティ (thi) Tin/ Tín ティン(thin) Tiêu/ Tiều/ Tiếu/ Tiếu ティエウ (thieu) Tống トン (ton) Toan / Toàn / Toán / Toản : トゥアン (twuan) Tú ツー/ トゥ (Toxu) Tuân / Tuấn トゥアン(twuan) Tuệ トゥエ(twue) Tuyên/ Tuyền トゥエン(twuen) Tùng トゥン (twunn) Tuyết トゥエット (twuetto) Tường/ Tưởng トゥオン (toxuon)

TH Thái タイ (tai) Thân タン (tan) Thanh/ Thành / Thạnh タイン/ タン (tain/ tan) Thạch タック(takku) Thăng / chiến hạ タン (tan) Thắm/Thẩm : タム (tamu) Thao/ Thạo/ Thạo/ Thảo タオ (tao) trét : トーア/トア to-a / (toa) Thoan/ Thoản トアン (toan) Thoại トアイ (toai) Thị / Thi/ Thy ティ/ティー (thi/ thi-) Thinh / Thịnh ティン(thin) Thiệp ティエップ (thieppu) Thiên/ Thiện ティエン (thien) thích hợp ティック (thikku) Thọ/ thơ/ tho トー (to-) Thông/ Thống トーン (to-n) Thu/ Thụ トゥー (tou-) Thục トウック (toukku) Thuận/ Tuân トゥアン (toxuan) Thuy/ Thùy/ Thuý/ Thụy トゥイ (toui) Thuỷ トゥイ (toui) Thư トゥー (tou-) yêu đương / thường トゥオン (toxuon)

U Uông ウオン (uon) Ứng/ Ưng ウン (un) Uyên/ Uyển : ウエン (uen)

X Xuân/Xoan スアン (suan) Xuyến/ Xuyên : スエン (suen)

Y Y/ Ỷ/ Ý イー(i-) Yên/ Yến イェン (ixen)

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần ghép phần nhiều từ tên bản thân vào cùng với nhau. Lấy ví dụ như tên mình là Hồng Mai, mình sẽ tìm cùng có cái thương hiệu sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.