model : Mã sản phẩm : BGOLDĐ bh : 36 tháng hãng : Notice: Undefined index: brand_index in /var/www/html/tnmthcm.edu.vn/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 103" style="color: #000;"> triệu chứng : Còn sản phẩm

Bạn đang xem: Giá ống luồn dây điện

Notice
: Undefined index: reviewCount in /var/www/html/tnmthcm.edu.vn/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 125" />
Notice
: Undefined index: brandName in /var/www/html/tnmthcm.edu.vn/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 131" />

Xem thêm: Laptop Không Kết Nối Được Bluetooth, Tại Sao Không Kết Nối Được Loa Bluetooth

*

*
*
phía dẫn mua sắm
*
Phương thức thanh toán

Bảng báo giá ống luồn dây năng lượng điện 2019 new nhất

STTẢnhDanh mục sản phẩmĐơn vị tínhĐơn giá
1
*
Máng gen luồn dây năng lượng điện SP 16x14 mm - GA16 (2 m/ cây)chiếc8.300 VND
2
*
Máng gen luồn dây điện SP 24x14 milimet - GA24 (2 m/ cây)chiếc11.200 VND
3
*
Máng gen luồn dây năng lượng điện SP 30x14 mm - GA30 (2 m/ cây)chiếc16.080 VND
4
*
Máng ren luồn dây điện SP 15x10 mm - GA15 (2 m/ cây)chiếc6.300 VND
5
*
Máng gene SP 28x10 milimet - GA28 (2 m/ cây)chiếc11.000 VND
6
*
Máng gene luồn dây năng lượng điện SP 39x18 mm - GA39/01chiếc18.500 VND
7
*
Máng gene luồn dây điện SP 60x22 mm - GA60/01chiếc35.800 VND
8
*
Máng gen luồn dây năng lượng điện SP 60x40 milimet - GA60/02chiếc43.500 VND
9
*
Máng gene luồn dây điện SP 80x40 mm - GA80chiếc60.300 VND
10
*
Máng gene luồn dây năng lượng điện SP 80x60 milimet - GA80/02chiếc92.500 VND
11
*
Máng gen luồn dây điện SP 100x27 mm - GA100/01chiếc66.700 VND
12
*
Máng ren luồn dây điện SP 100x40 milimet - GA100/02chiếc69.600 VND
13
*
Máng gen luồn dây năng lượng điện SP 100x60 milimet - GA100/03chiếc115.500 VND
14
*
Máng ren luồn dây điện SP 14x8 milimet - GA14 (2 m/ cây)chiếc5.200 VND
2Ống nhựa cứng luồn dây điện SP
1
*
Ống luồn dây năng lượng điện D20 - SP9020chiếc15.400 VND
2
*
Ống luồn dây điện D40 - SP9040chiếc83.000 VND
3
*
Ống luồn dây năng lượng điện D50 - SP9050chiếc110.000 VND
4
*
Ống luồn dây điện D60 - SP9060chiếc115.000 VND
5
*
Ống luồn dây năng lượng điện D63 - SP9063chiếc133.500 VND
6
*
Ống luồn dây năng lượng điện D16 - SP9016chiếc11.260 VND
7
*
Ống luồn dây điện D25 - SP9025chiếc22.300 VND
8
*
Ống luồn dây điện D32 - SP9032chiếc45.100 VND
3Ống nhựa mượt luồn dây điện SP
1
*
Ghen ruột gà, các loại gen mềm kháng cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn)chiếc117.450 VND
2
*
Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D25 - SP9025DH (độ nhiều năm 40m/ cuộn)chiếc187.200 VND
3
*
Ống luồn dây điện, các loại gen mềm kháng cháy SP9020CM (độ nhiều năm 50m/ cuộn)chiếc99.800 VND
4
*
Ghen ruột gà, loại gen mềm phòng cháy SP9032CM (độ lâu năm 25m/ cuộn)chiếc160.200 VND
5
*
Ghen ruột gà, các loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ nhiều năm 25m/ cuộn)mét dài19.300 VND
6
*
Ống bay nước điều hòa và tưới tiêu D20 - SP9020DH (độ dài 50m/ cuộn)chiếc160.200 VND
7
*
Ghen ruột gà, gene mềm kháng cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn)chiếc85.500 VND
8
*
Ghen ruột gà, các loại gen mềm kháng cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn)mét dài28.900 VND
3Ống luồn dây điện Vanlock
1Máng ghen luồn dây năng lượng điện Vanlock
1
*
Máng gen luồn dây điện bao gồm cả nắp Vanlock 60x40 milimet - VGA60/02 (2 m/ cây)chiếc45.850 VND
2
*
Máng gene luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x40 mm - VGA80 (2 m/ cây)chiếc63.420 VND
3
*
Máng ren luồn dây điện tất cả cả nắp Vanlock 80x60 mm - VGA80/02 (2 m/ cây)chiếc97.300 VND
4
*
Máng ren luồn dây điện gồm cả nắp Vanlock 100x27 milimet - VGA100/01 (2 m/ cây)chiếc69.720 VND
5
*
Máng gen luồn dây điện tất cả cả nắp Vanlock 100x40 mm - VGA100/02 (2 m/ cây)chiếc73.500 VND
6
*
Máng gene luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x60 mm - VGA100/03 (2 m/ cây)chiếc121.800 VND
7
*
Máng ren luồn dây điện bao gồm cả nắp Vanlock 60x22 milimet - VGA60/1 (2 m/ cây)chiếc36.960 VND
2Ống nhựa thuộc loại cứng luồn dây điện Vanlock
1
*
Ống luồn dây năng lượng điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ nhiều năm 2.92m / cây)chiếc19.500 VND
2
*
Ống luồn dây năng lượng điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ nhiều năm 2.92m / cây)chiếc39.000 VND
3
*
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ nhiều năm 2.92m / cây)chiếc9.900 VND
4
*
Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / cây)chiếc14.200 VND
3Ống nhựa mượt luồn dây điện Vanlock
1
*
Ống gene luồn dây mượt Vanlock D20 - VL9020CL (độ lâu năm 50m/ cuộn)chiếc92.950 VND
2
*
Ống ren luồn dây mượt Vanlock D25 - VL9025CL (độ lâu năm 40m/ cuộn)chiếc119.350 VND
3
*
Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 - VL9032CL (độ lâu năm 25m/ cuộn)chiếc235.899 VND
4
*
Ống ren luồn dây mềm Vanlock D40 - VL9040CL (độ lâu năm 25m/ cuộn)chiếc364.700 VND
5
*
Ống ren luồn dây mượt Vanlock D50 - VL9050CL (độ lâu năm 25m/ cuộn)chiếc501.199 VND
6
*
Ống ren luồn dây mượt Vanlock D16 - VL9016CL (độ nhiều năm 50m/ cuộn)chiếc77.000 VND
4Phụ khiếu nại ống luồn dây điện
1Lò xo uốn ống
1
*
Lò xo uốn nắn ống D16-LLS16chiếc63.600 VND
2
*
Lò xo uốn nắn ống D20-LLS20chiếc73.500 VND
3
*
Lò xo uốn ống D25-LLS25chiếc96.500 VND
4
*
Lò xo uốn ống D32-LLS32chiếc124.000 VND
2Kìm cắt ống
1
*
Kéo giảm ống PVCchiếc85.000 VND
3Hộp phân chia ngả(Box chia)
4Hộp nối dây
5Nắp đạy Box chia
6Dây mồi luồn dây điện
1
*
Dây mồi luồn dây điện 10 métchiếc75.000 VND
2
*
Dây mồi luồn dây điện đôi mươi métchiếc100.000 VND
5Ống nhựa xoắn HDPE
1Ghen xoắn HDPE Tân Phát
1
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25mét dài9.000 VND
2
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30mét dài10.000 VND
3
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40mét dài14.130 VND
4
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50mét dài19.340 VND
5
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65mét dài29.000 VND
6
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80mét dài36.500 VND
7
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100mét dài51.600 VND
8
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125mét dài75.000 VND
9
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150mét dài100.000 VND
10
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175mét dài163.800 VND
11
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200mét dài195.000 VND
12
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250mét dàiLiên hệ
2Ghen xoắn HDPE Santo
1
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25mét dài9.000 VND
2
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30mét dài11.000 VND
3
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40mét dài15.000 VND
4
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50mét dài19.800 VND
5
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65mét dài28.900 VND
6
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80mét dài38.500 VND
7
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90mét dài42.500 VND
8
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100mét dài46.500 VND
9
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125mét dài76.000 VND
10
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150mét dài100.000 VND
11
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200mét dài190.000 VND
3Ghen xoắn HDPE Thành Công
4Ghen xoắn HDPE Sino Vanloc
1
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sinomét dài9.800 VND
2
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sinomét dài10.800 VND
3
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sinomét dài16.000 VND
4
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sinomét dài21.000 VND
5
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sinomét dài31.000 VND
6
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sinomét dài40.500 VND
7
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sinomét dài50.000 VND
8
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sinomét dài80.000 VND
9
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sinomét dài106.000 VND
10
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sinomét dài180.000 VND
5Ghen xoắn HDPE Thăng Long
1
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25mét dài9.000 VND
2
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40mét dài14.500 VND
3
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50mét dài20.500 VND
4
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65mét dài28.500 VND
5
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80mét dài36.500 VND
6
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100mét dài46.500 VND
7
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125mét dài75.000 VND
8
*
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150mét dài100.000 VND
6Ghen ruột con kê lõi thép
1
*
Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 16 1/2"mét dài13.000 VND
2
*
Ruột con kê lõi thép quấn nhựa phi 20 3/4mét dài15.000 VND
3
*
Ruột con gà lõi thép quấn nhựa phi D25 1"mét dài20.800 VND
4
*
Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D32 1 1/4"mét dài25.800 VND