*
*
*
*
*
Mực hấp nước dừa loại ngon (Bao 5kg) 229k/kg 235k/kg Mực cán tẩm vị nhiều loại ngon (Thùng 5kg) 265k/kg 267k/kg 271k/kg Mực xé cay loại ngon (Thùng 5kg) 135k/kg 138k/kg 142k/kg Mực rim me các loại ngon (Thùng 5kg) 190k/kg 192k/kg 195k/kg da cá trứng muối bột (Thùng 10kg) 198k/kg 200k/kg 205k/kg khô cá thiều que (Thùng 5kg) 225k/kg 227k/kg 231k/kg khô cá thiều miếng (Thùng 5kg) 225k/kg 227k/kg 231k/kg