MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 204/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ phép tắc Tổ chức chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;

Căn cứ nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày04 mon 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 với Nghị quyết số19/2003/QH11 ngày 16 mon 11 năm 2003 về trọng trách năm 2004 của Quốc hội khoáXI;

Căn cứ nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban hay vụ Quốc hội vềviệc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp cho chức vụ đối với cán bộ lãnh đạocủa công ty nước; bảng lương chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ vàBộ trưởng bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này điều khoản về chế độ tiền lương gồm: nấc lươngtối thiểu chung; những bảng lương; các chính sách phụ cung cấp lương; cơ chế nâng bậclương; chế độ trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương; quản lýtiền lương với thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong số cơ quannhà nước, đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước; cán bộ chuyên trách và công chức xã,phường, thị trấn; sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, côngnhân trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc lực lượng trang bị (lực lượng trang bị gồmquân team nhân dân với công an nhân dân).

Bạn đang xem: Bảng xếp lương theo nghị định 204

Cơ quan công ty nước, đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước, cơ quan,đơn vị trực thuộc lực lượng thiết bị nói trên, tiếp sau đây gọi tầm thường là cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà các đối tượng người dùng thuộc lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Những chức danh lãnh đạo ở trong nhà nước và các chức danhchuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát mức sử dụng tại bảng lương chứcvụ và bảng phụ cấp cho chức vụ ban hành kèm theo nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban hay vụ Quốc hội về vấn đề phê chuẩn chỉnh bảng lươngchức vụ, bảng phụ cấp cho chức vụ so với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lươngchuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm cạnh bên (sau phía trên viết tắt là Nghịquyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11).

2. Các chức danh do thai cử để phụ trách chức vụ theo nhiệmkỳ thuộc Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận,thị xã, tp thuộc tỉnh.

3. Công chức trong các cơ quan bên nước nguyên lý tại Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003của cơ quan chính phủ về câu hỏi tuyển dụng, sử dụng và cai quản cán bộ, công chức trongcác cơ sở nhà nước (sau trên đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP).

4. Công chức dự bị hiện tượng tại Điều 2 Nghịđịnh số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của cơ quan chính phủ về chế độcông chức dự bị (sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP).

5. Viên chức trong những đơn vị sự nghiệp ở trong nhà nước quyđịnh tại Điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10năm 2003 của cơ quan chính phủ về câu hỏi tuyển dụng, sử dụng và cai quản cán bộ, công chứctrong những đơn vị sự nghiệp của phòng nước (sau phía trên viết tắt là Nghị định số116/2003/NĐ-CP).

6. Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế đơn vị nước vàhưởng lương theo bảng lương vì chưng Nhà nước hiện tượng được cử đến thao tác làm việc tại cáchội, các tổ chức phi thiết yếu phủ, những dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặttại Việt Nam.

7. Cán bộ chuyên trách và công chức sinh hoạt xã, phường, thị trấn(sau phía trên gọi thông thường là cán bộ chuyên trách cùng công chức cấp cho xã) quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21tháng 10 năm 2003 của cơ quan chính phủ về chế độ, chế độ đối cùng với cán bộ, công chứcở xã, phường, thị xã (sau phía trên viết tắt là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) và Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004của cơ quan chính phủ quy định chi tiết việc thực hành Pháp lệnh Dân quân trường đoản cú vệ (sau đâyviết tắt là Nghị định số 184/2004/NĐ-CP).

8. Fan làm công tác cơ yếu đuối trong tổ chức triển khai cơ yếu.

9. Sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ,công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Điều 3. Phép tắc xếp lương cùng phụcấp dùng cho lãnh đạo, cơ chế trả lương và thực hiện chế độ tiền lương

1. Phương pháp xếp lương cùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức được chỉ định vào ngạch côngchức, viên chức như thế nào (sau trên đây viết tắt là ngạch) hoặc chức vụ chuyên môn,nghiệp vụ như thế nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm gần cạnh (sau trên đây viết tắt là chứcdanh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức vụ đó.

b) Cán bộ giữ chức danh do thai cử trực thuộc diện xếp lươngchuyên môn, nghiệp vụ và tận hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy thì xếp lương theongạch, bậc công chức hành chủ yếu và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danhbầu cử hiện nay đang đảm nhiệm.

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầucử, bửa nhiệm) như thế nào thì xếp lương chuyên dụng cho hoặc hưởng phụ cấp cho chức vụ theo chứcdanh lãnh đạo đó. Giả dụ một fan giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau thì xếplương dịch vụ hoặc hưởng phụ cung cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếukiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đối kháng vịnày được sắp xếp biên chế chăm trách tín đồ đứng đầu thì thừa kế thêm phụcấp kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang cùng cơ yếu hèn quy địnhhưởng lương theo bảng lương như thế nào thì xếp lương theo bảng lương đó.

đ) chuyển xếp lương cũ thanh lịch lương mới bắt buộc gắn với bài toán ràsoát, sắp xếp biên chế của những cơ quan, đơn vị; rà soát soát, hoàn thành xong tiêu chuẩnchức danh cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra rà soát lại câu hỏi xếp lương cũ, nhữngtrường hợp vẫn xếp lương hoặc phụ cung cấp chức vụ không đúng nguyên lý của phòng ban cóthẩm quyền thì gửi xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo đúng quyđịnh.

2. Cách thức trả lương

Việc trả lương bắt buộc gắn với tác dụng thực hiện trách nhiệm củacán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ túi tiền nhà nước cung cấp hoặchỗ trợ với từ những nguồn thu theo khí cụ của lao lý dùng để trả lương) củacơ quan, đơn vị.

3. Hiệ tượng thực hiện chính sách tiền lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức với các đối tượng thuộc lựclượng tranh bị khi biến hóa công bài toán thì được đưa xếp lại lương cùng phụ cấpchức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường thích hợp thôi giữchức danh chỉ đạo (trừ trường hòa hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc khôngđược chỉ định lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức vụ lãnh đạo khác mà lại cómức lương chức vụ hoặc phụ cung cấp chức vụ thấp hơn nữa thì được bảo lưu lại mức lương chứcvụ hoặc phụ cung cấp chức vụ của chức vụ lãnh đạo cũ trong 6 tháng, tiếp nối xếp lạilương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

b) Theo yêu ước nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức vàcác đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang vẫn giữ chức danh lãnh đạo được luânchuyển đến giữ chức vụ lãnh đạo khác bao gồm mức lương dịch vụ hoặc phụ cung cấp chứcvụ phải chăng hơn, thì được giữ mức lương công tác hoặc phụ cung cấp chức vụ theo chức danhlãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến hiện tượng xếp lươngtheo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn vậy thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụcấp dịch vụ nếu có) cùng được thực hiện cơ chế nâng bậc lương theo hiện tượng ởngạch hoặc chức danh cũ.

c) Các đối tượng được gửi côngtác trường đoản cú lực lượng vũ trang, cơ yếu ớt và doanh nghiệp nhà nước vào làm việc trong cơquan bên nước hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp của phòng nước thì được gửi xếp lại ngạch,bậc lương với hưởng phụ cung cấp chức vụ (nếu có) theo quá trình mới đảm nhiệm.Trường vừa lòng xếp lương theo bảng lương cấp độ quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan lại hưởnglương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân vàchuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân, nếu có mức lương cũ cao hơn nữa so vớimức lương bắt đầu được xếp thì được bảo giữ phần chênh lệch cao hơn nữa này theo quyđịnh của pháp luật.

d) tiến hành việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậclương, trả lương, làm chủ tiền lương và các khoản thu nhập phải theo đúng đối tượng, phạmvi, nguyên tắc, điều kiện, chính sách được tận hưởng và các quy định khác của cơ quancó thẩm quyền.

đ) Thực hiện cơ chế tiền lương đề nghị gắn với cải tân hànhchính; đảm bảo tương quan liêu giữa những ngành, nghề và giữa các loại cán bộ, côngchức, viên chức; bảo đảm an toàn ổn định thiết yếu trị - thôn hội.

Chương II

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂUCHUNG, CÁC BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG

Điều 4. Nút lương buổi tối thiểu chung

Mức lương buổi tối thiểu bình thường áp dụng so với cán bộ, công chức,viên chức cùng các đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng tranh bị được thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ vềmức lương tối thiểu.

Điều 5. Các bảng lương; bảng phụ cấpquân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và bảng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo

Ban hành cố nhiên Nghị định này những bảng lương; bảng phụ cấpquân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và bảng phụ cung cấp chức vụ chỉ huy như sau:

1. Những bảng lương:

a) biện pháp 7 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên viên cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ,công chức trong những cơ quan bên nước (bao bao gồm cả cán cỗ giữ chức danh do thai cửthuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chủ yếu và hưởng phụ cung cấp chứcvụ chỉ huy và công chức ngơi nghỉ xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của phòng nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, ship hàng trong các cơquan công ty nước và các đơn vị sự nghiệp của phòng nước.

Bảng 5: Bảng lương cán cỗ chuyên trách nghỉ ngơi xã, phường, thịtrấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan tiền quân nhóm nhândân; sĩ quan, hạ sĩ quan liêu công an nhân dân.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hóa thuộc quân độinhân dân và trình độ kỹ thuật trực thuộc công an nhân dân.

b) người làm công tác cơ yếu hèn trongtổ chức cơ yếu, tuỳ theo từng đối tượng người tiêu dùng được xếp lương theo bảng lương cấp bậcquân hàm sĩ quan lại quân đội quần chúng. # (bảng 6) với khoảng lương cao nhất bằng mứclương của level quân hàm thiếu hụt tướng (trừ sĩ quan liêu quân nhóm nhân dân cùng sĩquan công an nhân dân được điều động, biệt phái) với bảng lương quân nhân chuyênnghiệp ở trong quân đội quần chúng. # (bảng 7).

c) Công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc lựclượng tranh bị và tổ chức cơ yếu vận dụng thang lương, bảng lương dụng cụ trongcác công ty nhà nước.

2. Bảng phụ cấp cho quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộcquân team nhân dân cùng công an nhân dân.

3. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo(bầu cử, vấp ngã nhiệm) trong các cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp ở trong phòng nước;cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân với công an nhân dân.

Điều 6. Các chính sách phụ cấp cho lương

1. Phụ cấp cho thâm niên quá khung:

áp dụng đối với các đối tượng người dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3,bảng 4 với bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát mức sử dụng tại quyết nghị số730/2004/NQ-UBTVQH11 , đã xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chứcdanh.

a) nấc phụ cấp cho như sau:

a1) Các đối tượng người sử dụng xếp lương theo những ngạch từ nhiều loại A0 đếnloại A3 của bảng 2, bảng 3, những chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chứcdanh xếp lương theo bảng lương siêng môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểmsát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) sẽ xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trongchức danh thì thừa hưởng phụ cấp thâm niên thừa khung bằng 5% nút lương của bậclương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ đó; từ năm thứ tứ trở đi mỗinăm được xem thêm 1%.

a2) Các đối tượng người dùng xếp lương theo những ngạch một số loại B, loại Ccủa bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, giao hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) vẫn xếp bậc lương sau cuối trong ngạch thì được hưởng phụ cấpthâm niên vượt khung bằng 5% nấc lương của bậc lương sau cuối trong ngạch đó;từ năm thứ ba trở đi từng năm được tính thêm 1%.

b) Các đối tượng người sử dụng quy định trên điểm a(a1 cùng a2) khoản 1 Điều này, ví như không dứt nhiệm vụ được ship hàng nămhoặc bị kỷ luật một trong các các hiệ tượng khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặcbị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ qui định bị kéodài thêm thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quá khung 1 năm (đủ 12 tháng)so với thời gian quy định.

c) Phụ cấp thâm niên vượt form được dùng để làm tính đóng vàhưởng chính sách bảo hiểm làng mạc hội.

2. Phụ cấp cho kiêm nhiệm chức danh lãnhđạo:

áp dụng đối với các đối tượng người tiêu dùng đang giữ chức vụ lãnh đạo(bầu cử, bổ nhiệm) tại 1 cơ quan, 1-1 vị, đồng thời được thai cử hoặc được bổnhiệm kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị khác mà lại cơ quan,đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu mà lại hoạt độngkiêm nhiệm.

Mức phụ cấp bởi 10% nút lương hiện hưởng cộng phụ cấp chứcvụ chỉ đạo và phụ cung cấp thâm niên vượt size (nếu có). Trường đúng theo kiêm nhiệmnhiều chức vụ lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

3. Phụ cung cấp khu vực:

áp dụng đối với các đối tượng người tiêu dùng làm vấn đề ở phần đông nơi xa xôi,hẻo lánh cùng khí hậu xấu.

Phụ cấp bao gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 cùng 1,0 sovới nấc lương về tối thiểu chung. Đối cùng với hạ sĩ quan và chiến sĩ nhiệm vụ thuộclực lượng vũ trang, phụ cấp khoanh vùng được tính so với khoảng phụ cấp cho quân hàm binhnhì.

4. Phụ cấp đặc biệt:

Áp dụng so với các đối tượng người tiêu dùng làm vấn đề ở hòn đảo xa đất liền vàvùng biên giới có đk sinh hoạt đặc biệt quan trọng khó khăn.

Phụ cấp bao gồm 3 mức: 30%; một nửa và 100% nấc lương hiện tại hưởngcộng phụ cấp chức vụ chỉ đạo và phụ cấp cho thâm niên vượt size (nếu có) hoặc phụcấp quân hàm hiện tại hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang.

5. Phụ cấp thu hút:

áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ởnhững vùng tài chính mới, cơ sở kinh tế tài chính và hòn đảo xa lục địa có đk sinh hoạtđặc biệt cạnh tranh khăn.

Phụ cấp có 4 mức: 20%; 30%; một nửa và 70% nút lương hiện tại hưởngcộng phụ cung cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có).

Thời gian hưởng trọn phụ cấp cho từ 3 mang đến 5 năm.

6. Phụ cấp lưu động:

áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thao tác làm việc ở mộtsố nghề hoặc quá trình thường xuyên biến hóa địa điểm làm việc và khu vực ở.

Phụ cấp tất cả 3 mức: 0,2; 0,4 cùng 0,6 so với mức lương tốithiểu chung.

7. Phụ cung cấp độc hại, nguy hiểm:

áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức làm hồ hết nghềhoặc quá trình có đk lao cồn độc hại, nguy hiểm và đặc trưng độc hại,nguy hiểm chưa được khẳng định trong nút lương.

Phụ cấp bao gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với khoảng lương tốithiểu chung.

8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

a) Phụ cung cấp thâm niên nghề:

áp dụng đối với sĩ quan với quân nhân chuyên nghiệp hóa thuộcquân team nhân dân, sĩ quan với hạ sĩ quan tận hưởng lương ở trong công an nhân dân,công chức hải quan và tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) trên ngũ hoặclàm việc tiếp tục trong ngành hải quan, cơ yếu hèn thì được hưởng phụ cấp thâm niênnghề bởi 5% nấc lương hiện tại hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ chỉ đạo và phụ cấp cho thâmniên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được xem thêm 1%.

b) Phụ cấp cho ưu đãi theo nghề:

áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm các nghềhoặc quá trình có đk lao động cao hơn nữa bình thường, có chính sách ưu đãicủa bên nước mà chưa được xác minh trong mức lương.

Phụ cấp tất cả 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,45% và một nửa mức lương hiện hưởng cùng phụ cấp cho chức vụ chỉ đạo và phụ cấp cho thâmniên vượt form (nếu có).

c) Phụ cấp nhiệm vụ theo nghề:

áp dụng đối với các chức vụ xếp lương theo bảng lươngchuyên môn, nhiệm vụ và bảng lương công tác thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanhtra và một vài chức danh bốn pháp.

Phụ cấp tất cả 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% với 30% mức lương hiệnhưởng cộng phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có).

Đối tượng được hưởng cơ chế phụ cấp nhiệm vụ theo nghềquy định tại điểm đó thì ko hưởng cơ chế phụ cấp cho ưu đãi theo nghề quy địnhtại điểm b khoản 8 Điều này.

d) Phụ cấp trách nhiệm công việc:

d1) rất nhiều người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu thừa kế phụcấp nhiệm vụ công việc đảm bảo an toàn cơ mật mật mã.

Phụ cấp gồm 3 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với mức lương tốithiểu chung.

d2) những người làm những quá trình đòi hỏi nhiệm vụ caohoặc đảm nhận công tác làm chủ không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổnhiệm) thì thừa kế phụ cấp nhiệm vụ công việc.

Phụ cấp tất cả 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 với 0,5 so với tầm lương tốithiểu chung.

đ) Phụ cấp ship hàng quốc phòng, an ninh:

Áp dụng so với các đối tượng người tiêu dùng không thuộc diện xếp lươngtheo bảng 6 với bảng 7 lý lẽ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này thao tác làm việc trongcác cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang với cơ yếu.

Phụ cấp bao gồm 2 mức: 30% và một nửa mức lương hiện hưởng cùng phụcấp chức vụ chỉ đạo và phụ cung cấp thâm niên vượt size (nếu có).

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi File Excel Sang Pdf Đơn Giản Nhất, Please Wait

Chương III

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG,CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

Điều 7. Cơ chế nâng bậc lương

1. Tiến hành nâng bậc lương thườngxuyên trên các đại lý kết quả xong xuôi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chứcvà thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc vào chức danh.

Thời gian duy trì bậc vào ngạch hoặc trong chức danh để xemxét nâng bậc lương liên tục quy định như sau:

a) Đối với chức danh chuyên viên cao cấp, nếu không xếp bậclương sau cuối của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ lại bậc lương trongbảng lương siêng gia cao cấp được xét thổi lên một bậc lương.

b) Đối cùng với các đối tượng người sử dụng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng4 vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này với bảng lương siêng môn, nghiệp vụngành Toà án, ngành Kiểm sát cách thức tại nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ,nếu chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ thì thời giangiữ bậc vào ngạch hoặc trong chức vụ để xét nâng bậc lương như sau:

b1) Các đối tượng người sử dụng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đếnloại A3 của bảng 2, bảng 3 và những chức danh xếp lương theo bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) duy trì bậclương vào ngạch hoặc trong chức vụ được xét thổi lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng người dùng xếp lương theo các ngạch các loại B, các loại Ccủa bảng 2, bảng 3 và nhân viên cấp dưới thừa hành, ship hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) giữ lại bậc lương vào ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng người sử dụng quy định trên điểm avà điểm b khoản 1 Điều này, nếu như không ngừng nhiệm vụ được ship hàng nămhoặc bị kỷ luật 1 trong các bề ngoài khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặcbị bến bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không xong xuôi nhiệm vụ hoặc bị kỷ biện pháp bị kéodài thêm thời hạn tính nâng bậc lương liên tiếp 1 năm (đủ 12 tháng) so vớithời gian quy định.

2. Triển khai nâng bậc lương trướcthời hạn như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức lậpthành tích xuất sắc trong tiến hành nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trongngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốiđa là 12 tháng so với thời gian quy định trên điểm a với điểm b khoản 1 Điều này.Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn vào mộtnăm không thật 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế trả lươngcủa cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp chế độ tại điểm b khoản 2 Điều này).

b) Cán bộ, công chức, viên chức đãcó thông báo nghỉ hưu theo quy định trong phòng nước, dứt nhiệm vụ được giao,chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ và chưa đủ điềukiện thời hạn giữ bậc và để được nâng bậc lương liên tục tại thời khắc cóthông báo ngủ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12tháng so với thời gian quy định tại điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều này.

3. Câu hỏi thăng, giáng level quânhàm với nâng lương, nâng phụ cấp quân hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ,quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật ở trong lực lượng vũ khí thựchiện theo công cụ của luật pháp hiện hành đối với lực lượng vũ trang.

Điều 8. Cơ chế trả lương

1. Chính sách trả lương đính thêm với kết quả thực hiện trọng trách củacán bộ, công chức, viên chức; nguồn trả lương và theo quy định trả lương của cơquan, 1-1 vị. Thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị sau khi trao đổi với Ban Chấp hànhCông đoàn cùng cấp cho có trọng trách xây dựng, phát hành quy chế trả lương nhằm thựchiện đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đối kháng vị. Quy chế trảlương nên được nhờ cất hộ cơ quan cai quản cấp trên trực tiếp để quản lý, khám nghiệm vàthực hiện công khai trong cơ quan, 1-1 vị.

Việc trả lương trong lực lượng vũ trang triển khai theo quyđịnh của luật pháp hiện hành.

2. Chế độ trả lương thao tác vào banđêm, có tác dụng thêm giờ so với cán bộ, công chức, viên chức tiến hành theo quy địnhcủa Bộ phương tiện Lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế trực12giờ/24giờ hoặc 24giờ/24giờ được thực hiện chính sách trả lương hoặc phụ cung cấp đặcthù do chủ yếu phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định.

3. Chính sách trả lương trong số những ngày nghỉ làm việc đượchưởng lương; cơ chế tạm ứng chi phí lương trong thời hạn bị đình chỉ công tác, bịtạm giữ, tạm bợ giam, thực hiện theo biện pháp tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày31 tháng 12 năm 2002 của chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành mộtsố điều của bộ luật Lao hễ về tiền lương.

4. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương củacơ quan, đơn vị chức năng và các đối tượng người sử dụng hưởng lương thuộc lực lượng thiết bị được cửđi công tác, làm cho việc, tiếp thu kiến thức ở nước ngoài từ 30 ngày tiếp tục trở lên hưởngsinh hoạt phí vị Nhà nước đài lâu hoặc hưởng trọn lương, hưởng sinh hoạt phí vị nướcngoài, tổ chức quốc tế đài lâu thì trong thời hạn ở quốc tế được tận hưởng 40%mức lương hiện nay hưởng cộng phụ cung cấp chức vụ chỉ đạo và phụ cung cấp thâm niên vượtkhung (nếu có).

5. Công chức dự bị và những người trong thời hạn tập sựhoặc test việc trong các cơ quan bên nước (kể cả tập sự công chức cấp cho xã) vàtrong các đơn vị sự nghiệp trong phòng nước thừa kế mức lương theo lý lẽ tại Điều 18 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Điều 21Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Điều 18 Nghị định số117/2003/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP vàđược hưởng chế độ phụ cấp, chế độ trả lương theo nguyên tắc tại Nghị định này.

6. Cơ chế trả lương vận dụng từ ngày01 tháng 01 năm 2005 so với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là ngườiđang hưởng cơ chế hưu trí hoặc trợ cấp mất mức độ lao cồn như sau:

a) Cán cỗ chuyên trách cung cấp xã là người đang hưởng chế độ hưutrí hoặc trợ cung cấp mất mức độ lao động, không tính lương hưu hoặc trợ cấp mất sức laođộng, hàng tháng được hưởng trọn 90% nút lương chức danh hiện đảm nhiệm quy định tạiNghị định này và không phải đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế.

b) Công chức cấp cho xã là người đang hưởng chính sách hưu trí hoặctrợ cấp mất mức độ lao động, bên cạnh lương hưu hoặc trợ cung cấp mất mức độ lao động, hàngtháng thừa hưởng 90% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chủ yếu có cùngtrình độ huấn luyện và giảng dạy quy định trên Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế.

Điều 9. Nguồn kinh phí đầu tư để thực hiệnchế độ chi phí lương

1. Tiết kiệm ngân sách 10% chi tiếp tục (trừ tiền lương với cáckhoản có đặc thù lương) đối với từng cơ quan hành chính, từng đơn vị chức năng sựnghiệp thuộc những Bộ, cơ quan tw và những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trungương.

2. áp dụng tối thiểu 40% số thu được vướng lại theo cơ chế củacác đơn vị sự nghiệp tất cả thu (kể cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính đốivới đơn vị chức năng sự nghiệp tất cả thu). Riêng các đơn vị sự nghiệp nằm trong ngành y tế sửdụng tối thiểu 35%.

3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo cơ chế củacác cơ quan hành thiết yếu có thu.

4. Ngân sách địa phương sử dụng một nửa số tăng thu giữa dự toánnăm chiến lược so với dự toán năm trước liền kề do Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao và50% số tăng thu giữa thực hiện so với dự trù năm kế hoạch do Thủ tướng tá Chínhphủ giao.

5. Ngân sách chi tiêu Trung ương bổ sung cập nhật nguồn kinh phí triển khai chếđộ chi phí lương cho những Bộ, cơ quan tw và những tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương vào trường phù hợp đã tiến hành đúng các quy định tại những khoản 1, 2,3 và 4 Điều này mà vẫn còn đấy thiếu.

Điều 10. Làm chủ tiền lương và thunhập

1. Những cơ quan, đơn vị thực hiệnviệc xếp l­ương, chế độ phụ cấp cho lương, nâng bậc lương, trả lương, thống trị tiềnlương và thu nhập cá nhân theo lao lý tại Nghị định này và lý giải của ban ngành cóthẩm quyền.

Đối với các cơ quan tiền hành thiết yếu đ­ượckhoán biên chế và kinh phí làm chủ hành thiết yếu và các đơn vị sự nghiệp ở trong phòng n­ướcthực hiện chế độ hạch toán cùng tự nhà tài chính, thì địa thế căn cứ vào công dụng tiếtkiệm ngân sách đầu tư hành bao gồm và mức tăng trưởng các nguồn nhận được quyền quyết địnhhệ số điều chỉnh tăng lên tiền lương so với tầm l­ương buổi tối thiểu bình thường và tăngthêm mức trích lập những quỹ khen th­ưởng, quỹ an sinh để tăng lên thu nhập chocán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị theoquy định của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

2. Tiến hành phân cấp trách nhiệm để ng­ười đứng đầu tư mạnh quannhà nước và fan đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp của nhà n­ước đưa ra quyết định việc xếplư­ơng, nâng bậc lư­ơng thư­ờng xuyên, nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn cùng phụcấp rạm niên thừa khung so với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm viquản lý theo phân cấp của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

3. Đối cùng với chức danh chuyên viên cao cấp, nhân viên cao cấpvà tương đư­ơng, tiến hành phân cung cấp việc ra quyết định xếp lư­ơng, nâng bậc lươngvà phụ cấp cho thâm niên vượt size như sau:

a) Đối cùng với chức danh chuyên viên cao cấp: Việc quyết định xếpl­ương, nâng bậc lương liên tục và nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn, thựchiện theo phân cung cấp hiện hành.

b) Đối với ngạch siêng viên cao cấp và t­ương đư­ơng (loạiA3):

b1) Việc đưa ra quyết định xếp l­ương vào nhiều loại A3 lúc được phêchuẩn tác dụng bầu cử, lúc được bổ nhiệm vào ngạch (hoặc chức danh), nâng ngạch,chuyển ngạch, tiến hành theo phân cấp cho hiện hành.

b2) Việc đưa ra quyết định nâng bậc l­ương th­ường xuyên với phụ cấpthâm niên vượt form trong ngạch hoặc trong chức vụ loại A3 vị Chánh án Toàán nhân dân buổi tối cao, Viện trư­ởng Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, cỗ trư­ởng,Thủ tr­ưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ sở thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Uỷban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ư­ơng trực tiếp thực hiện và quảnlý cán bộ, công chức, viên chức kia ra quyết định tiến hành và tất cả trách nhiệmbáo cáo kết quả thực hiện về bộ Nội vụ.

b3) Việc ra quyết định nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn (khi lậpthành tích xuất nhan sắc trong triển khai nhiệm vụ và khi có thông tin nghỉ h­ưu)trong ngạch hoặc trong chức vụ loại A3 do Chánh án Toà án nhân dân tối cao,Viện trư­ởng Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao, cỗ trư­ởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ quan thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ư­ơng trực tiếp sử dụng và cai quản cán bộ, côngchức, viên chức đó ra ra quyết định thực hiện sau khoản thời gian có thoả thuận của bộ trưởngBộ Nội vụ và có trách nhiệm report kết quả tiến hành về bộ Nội vụ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm hướng dẫn thihành và tổ chức triển khai thực hiện

1. Cỗ Nội vụ công ty trì, phối hợp vớiBộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan:

a) gợi ý chuyển xếp lương cũsang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và các trường hợp gồm thayđổi về phân nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức dụng cụ tại Nghị định này.

b) gợi ý xếp lương, nâng bậclương với phụ cấp đối với những người thao tác trong tổ chức cơ yếu tận hưởng lươngtừ giá thành nhà nước theo quy định tại Nghị định này.

c) giải đáp xếp lương chăm môn, nghiệp vụ so với các đốitượng giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, ngã nhiệm) trực thuộc diện xếp lương chuyênmôn, nghiệp vụ, vượt hành, phục vụ và hưởng trọn phụ cung cấp chức vụ chỉ huy trong cáccơ quan bên nước và các đơn vị sự nghiệp ở trong nhà nước, bảo đảm lương new (gồmlương siêng môn, nghiệp vụ, vượt hành, giao hàng cộng với phụ cấp chức vụ lãnhđạo) ko thấp hơn so cùng với lương cũ.

d) lí giải chuyển xếp lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường phù hợp đượcchuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu hèn và công ty nhà nước vào có tác dụng việctrong những cơ quan công ty nước và các đơn vị sự nghiệp trong phòng nước.

đ) khuyên bảo thực hiện chế độ phụcấp chức vụ chỉ đạo (bầu cử, vấp ngã nhiệm) điều khoản tại nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 cùng tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

e) hướng dẫn triển khai các cơ chế phụ cấp cho lương cách thức tạiĐiều 6 Nghị định này.

g) phía dẫn chế độ nâng bậc lương giải pháp tại Điều 7 Nghịđịnh này và phân cấp thẩm quyền đưa ra quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức và bạn làm công tác cơ yếu ớt trong tổ chức triển khai cơ yếuquy định tại khoản 2 với khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

h) Kiểm tra kết quả chuyển xếp lương cũ sang trọng lương bắt đầu vàviệc thực hiện cơ chế tiền lương của những Bộ, ngành, địa phương.

2. Bộ Tài bao gồm chủ trì, phối hợpvới bộ Nội vụ, những Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương:

a) hướng dẫn triển khai việc tính toán, phẳng phiu nguồn kinhphí nhằm thực hiện cơ chế tiền lương mức sử dụng tại Điều 9 Nghị định này.

b) Kiểm tra tác dụng thực hiện cơ chế tiền lương đối với cáccơ quan, đơn vị tự phẳng phiu được mối cung cấp trả lương; đồng thời đánh giá và trìnhThủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cấp bổ sung cập nhật quỹ lương đối với các Bộ, cơ quan tw vàcác tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương không đủ nguồn để thực hiện chế độtiền lương, đảm bảo an toàn tổng quỹ chi phí lương tạo thêm không vượt quá dự trù ngânsách đơn vị nước mặt hàng năm.

c) phía dẫn thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lýhành chính đối với các cơ quan hành thiết yếu và tự công ty tài chính đối với các đơnvị sự nghiệp của nhà nước biện pháp tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

3. Các Bộ, phòng ban ngang cỗ chịu trách nhiệm:

a) công ty trì, phối phù hợp với Bộ Tài bao gồm trình chính phủ, Thủtướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi chính sách quản lý, cung cấp và sử dụng những khoản thu, cáckhoản phí, lệ tổn phí thuộc thẩm quyền.

b) nhà trì, phối phù hợp với Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính rà soát và xây dựng chế độ phụ cung cấp ưu đãi theo nghề so với cácđối tượng ở trong phạm vi quản lý trình bao gồm phủ, Thủ tướng chính phủ xem xétban hành, sửa đổi, bổ sung cho cân xứng với phép tắc tại điểm b khoản 8 Điều 6Nghị định này; đồng thời thanh tra rà soát trình thiết yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi,bổ sung hoặc bãi bỏ các chính sách phụ cấp, trợ cấp cho khác (bao gồm cả những khoản phụcấp, trợ cấp bằng tiền) và chế độ trả lương hoặc phụ cấp đặc thù quy định tạikhoản 2 Điều 8 Nghị định này.

c) Triển khai tiến hành cơ chế tài chính so với các đơn vịsự nghiệp bao gồm thu trực thuộc phạm vi cai quản lý.

4. Toà án nhân dân buổi tối cao, ViệnKiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao, cỗ Tư pháp cùng Thanh tra chính phủ chủ trì, phối hợpvới cỗ Nội vụ, bộ Tài chính rà soát và xây dựng cơ chế phụ cấp trách nhiệm theonghề đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trình chủ yếu phủ, Thủ tướngChính bao phủ xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mức sử dụng tại điểmc khoản 8 Điều 6 Nghị định này; đồng thời thanh tra rà soát trình chính phủ, Thủ tướngChính tủ sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc bãi bỏ các chính sách phụ cấp, trợ cấp khác (baogồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp bởi tiền).

5. Cỗ Quốc phòng, bộ Công an chủtrì, phối hợp với Bộ Nội vụ và cỗ Tài chính thanh tra rà soát và chế tạo các cơ chế phụcấp đặc thù đối với Quân nhóm nhân dân cùng Công an dân chúng trình chính phủ, Thủtướng thiết yếu phủ đưa ra quyết định và hướng dẫn tiến hành Nghị định này đối với các đốitượng nằm trong phạm vi cai quản lý.

6. Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trọng trách triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai chếđộ tiền lương theo luật tại Điều 9 Nghị định này.

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc bao gồm phủ, quản trị Uỷ ban dân chúng tỉnh, tp trực ở trong Trungương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển xếp lương cũ thanh lịch lương mớiđối cùng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong các cơ quan,đơn vị ở trong phạm vi cai quản lý, thống kê giám sát xây dựng quỹ tiền lương theo quy địnhtại Điều 9 Nghị định này và report về liên cỗ Nội vụ - Tài chủ yếu để kiểm travà thẩm định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, nhắc từngày đăng Công báo.

Chế độ chi phí lương công cụ tại Nghị định này được tính hưởngkể từ ngày 01 mon 10 năm 2004.

2. Đối với các cơ chế phụ cấp cho ưu đãivà bồi dưỡng theo nghề hoặc theo quá trình hiện sẽ áp dụng, những Bộ, ngành ởTrung ương có trách nhiệm trình chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ ban hành chế độphụ cung cấp ưu đãi theo nghề hoặc phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho phù hợp với quyđịnh trên điểm b cùng điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định này và được truy lĩnh theomức phụ cung cấp mới kể từ ngày 01 mon 10 năm 2004.

3. Nghị định này sửa chữa Nghị định số 25/CP ngày 23 mon 5năm 1993 của chính phủ quy định trợ thì thời cơ chế tiền lương bắt đầu của công chức,viên chức hành chính, sự nghiệp cùng lực lượng vũ trang.

Bãi bỏ những quy định về tiền lương cùng phụ cung cấp trái với quyđịnh trên Nghị định này.

4. Cơ chế về thẩm quyền đưa ra quyết định nâng bậc lương thườngxuyên (kể cả phụ cung cấp thâm niên vượt khung) và nâng bậc lương trước thời hạn đốivới ngạch chăm viên cao cấp và tương đương loại A3 tại điểm b (b2 với b3)khoản 3 Điều 10 Nghị định này thay thế quy định về thẩm quyền quyết định nângbậc lương đối với ngạch chuyên viên thời thượng và những ngạch công chức, viên chứcchuyên ngành tương tự ngạch chăm viên cao cấp tại khoản 7Điều 41 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và khoản 8 Điều 46 Nghịđịnh số 116/2003/NĐ-CP .

5. Chế độ tiền lương so với cán bộ Xã đội phương pháp tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP được tính lại theo quyđịnh tại Nghị định này với được hưởng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2005.

6. Phương pháp tính hưởng các chế độ phụ cấp biện pháp tại Nghị địnhsố 35/2001/NĐ-CP ngày 09 mon 7 năm 2001 của chính phủ nước nhà về chính sách đối vớinhà giáo, cán bộ thống trị giáo dục đang công tác ở trường chăm biệt, sống vùng cóđiều kiện tài chính - làng hội đặc biệt khó khăn, được tính lại theo chính sách tạiNghị định này.

7. Huỷ bỏ hiệu lực thực thi thi hành những quy định tại những văn bản sau:

a) Điều 2, Điều 3, các khoản 1, 3, 4, 5, 6và 8 Điều 4 với Điều 5 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003của chính phủ nước nhà về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cung cấp xã hội và thay đổi một bướccơ chế làm chủ tiền lương.

b) những điểm a, b, c, d với đ khoản 1, điểm ckhoản 2 Điều 4 cùng Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm2003 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ, cơ chế đối cùng với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn.

8. Những đơn vị sự nghiệp xung quanh công lập, ví như thấy tương xứng thìđược vận dụng các quy định tại Nghị định này.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong Trungương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Bảng 1

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

(Ban hành kèmtheo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 của thiết yếu phủ)

Đơn vị tính:1.000đồng

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

8.80

9.40

2,552.0

2,726.0

Ghi chú:

áp dụng so với các đối tượng người tiêu dùng khônggiữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, té nhiệm) vào các nghành nghề dịch vụ chính trị, hànhchính, gớm tế, kỹ thuật - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật.

Bảng 2

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONGCÁC CƠ quan NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính:1.000đồng

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

1,798.0

1,902.4

2,006.8

2,111.2

2,215.6

2,320.0

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

1,667.5

1,771.9

1,876.3

1,980.7

2,085.1

2,189.5

2

Công chức nhiều loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

1,276.0

1,374.6

1,473.2

1,571.8

1,670.4

1,769.0

1,867.6

1,966.2

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

1,160.0

1,258.6

1,357.2

1,455.8

1,554.4

1,653.0

1,751.6

1,850.2

3

Công chức các loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

678.6

774.3

870.0

965.7

1,061.4

1,157.1

1,252.8

1,348.5

1,444.2

4

Công chức một số loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

609.0

698.9

788.8

878.7

968.6

1,058.5

1,148.4

1,238.3

1,328.2

1,418.1

5

Công chức các loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

539.4

597.4

655.4

713.4

771.4

829.4

887.4

945.4

1,003.4

1,061.4

1,119.4

1,177.4

6

Công chức nhiều loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

478.5

530.7

582.9

635.1

687.3

739.5

791.7

843.9

896.1

948.3

1,000.5

1,052.7

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

435.0

487.2

539.4

591.6

643.8

696.0

748.2

800.4

852.6

904.8

957.0

1,009.2

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

Ghi chú:

1. Trong những cơ quan đơn vị nước tất cả sửdụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chăm môn có tên ngạch thuộcđối tượng vận dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạchtương ứng phương tiện tại bảng 3. Vấn đề trả lương triển khai theo nguyên tắc của cơquan nhà nước mà lại cán bộ, công chức đó đang có tác dụng việc.

2. Khi đưa xếp lương cũ sang trọng ngạch,bậc lương mới, nếu sẽ xếp bậc lương cũ cao hơn nữa bậc lương mới cuối cùng trongngạch thì những bậc lương cũ cao hơn nữa này được quy đổi thành % phụ cung cấp thâm niênvượt khung so với tầm lương của bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch.

3. Hệ số lương của những ngạch công chứcloại C (gồm C1, C2 cùng C3) sẽ tính yếu hèn tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

4. Cán bộ, công chức bao gồm đủ tiêu chuẩn,điều kiện, địa điểm công tác cân xứng với ngạch với còn ngạch bên trên trong thuộc ngànhchuyên môn, thì địa thế căn cứ vào thời hạn tối thiểu thao tác làm việc trong ngạch (không quyđịnh theo hệ số lương hiện tại hưởng) để được coi như xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

- Đối với cán bộ, công chức loại B vàloại C: không quy định thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch.

- Đối với cán bộ, công chức nhiều loại A0 vàloại A1: thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thờigian thao tác trong các ngạch khác tương đương).

- Đối với cán bộ, công chức một số loại A2:Thời gian về tối thiểu thao tác trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời hạn làmviệc trong những ngạch không giống tương đương).

5. Trong quá trình thực hiện, nếu như cóbổ sung về chức vụ cán bộ, công chức (ngạch) công cụ tại đối tượng người sử dụng áp dụngbảng 2, thì các Bộ, cơ sở ngang Bộ quản lý ngạch công chức chăm ngành đềnghị bộ Nội vụ phát hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức vàhướng dẫn bài toán xếp lương cân xứng với ngạch công chức đó.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2

1- Công chức một số loại A3:

- nhóm 1 (A3.1):

Số TT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên thời thượng

2

Thanh tra viên cao cấp

3

Ki

Bài viết liên quan