Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9" width="194">

Cho hình tròn trụ có bán kính đáy R và độ cao h. Lúc ấy :


*

*

Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 3)" width="422">

Cho hình nón có bán kính đáy R = OA, đường sinh l = SA, độ cao h = SO. Lúc ấy : 


*

*

Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 5)" width="187">

Diện tích bao quanh và thể tích hình nón cụt


*

Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 6)" width="179">

Cho hình nón cụt có các bán kính đáy là R cùng r, độ cao h, đường sinh l.

Bạn đang xem: Công thức hình học không gian lớp 8

Bạn đang xem: công thức hình học không khí lớp 8


Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 7)" width="444">

4. Hình cầu

Định nghĩa

- lúc quanh nửa hình tròn tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh 2 lần bán kính AB thắt chặt và cố định ta nhận được một hình cầu.

- Nửa đường tròn trong phép cù nói trên sinh sản thành một khía cạnh cầu.

- Điểm O call là tâm, R là bán kính của hình mong hay mặt cầu đó.

Chú ý:

- Khi giảm hình cầu bởi vì một mặt phẳng ta được một hình tròn.

Xem thêm: Bài Thực Hành 23 Địa Lí 12 : Bài 23, Giải Địa 12: Bài 23

- Khi giảm mặt cầu bán kính R do một khía cạnh phẳng ta được một mặt đường tròn, trong các số ấy :

+ Đường tròn kia có bán kính R nếu như mặt phẳng đi qua tâm (gọi là 2 lần bán kính lớn).

+ Đường tròn kia có phân phối kính nhỏ nhiều hơn R trường hợp mặt phẳng không trải qua tâm 


Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 8)" width="596">

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứng


Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 9)" width="150">

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ .h

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình hộp chữ nhật


Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 10)" width="122">
Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c

Hình lập phương


Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 11)" width="97">
Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3

Hình chóp đều


Tổng hợp cách làm hình học không khí lớp 9 (ảnh 12)" width="163">

Sxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

Stp = Sxq + Sđ

V = S.h : 3

S: diện tích s đáy

h : chiều cao

Chú ý :

– khi tính thể tích hình trụ đề nghị lưu ý: hình tròn trụ được chế tạo thành lúc quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. Nên chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là chiều cao và nửa đường kính đáy của hình trụ.

– lúc tính thể tích hình nón đề nghị lưu ý: hình nón được tạo thành thành khi quay hình tam giác vuông xung quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên bán kính đáy của hình nón là độ dài của một cạnh góc vuông, độ cao của hình nón là độ lâu năm của cạnh góc vuông còn lại, độ dài đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông.

– lúc tính thể tích hình cầu đề nghị lưu ý: nửa đường kính hình mong là buôn bán kính hình tròn trụ tạo nên hình cầu.

Một số bài tập mẫu mã và lời giải


Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 13)" width="600">

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bởi R, đường cao bằng 4R. Một phương diện phẳng tuy nhiên song với đáy cắt hình nón, thì phần mặt phẳng nằm trong hình nón là một hình tròn trụ có bán kính R/2. Tính thể tích hình tròn trụ cụt theo R.

Giải

Ta có: A’B’ // AB nên:


Tổng hợp cách làm hình học không khí lớp 9 (ảnh 14)" width="530">

Follow Us


Có gì mới


Trending