• bài bác 1: Sự điện li • bài bác 2: Axit, bazơ cùng muối • bài bác 3: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazo • bài 4: bội phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất điện li • bài bác 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Bội nghịch ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li • bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học cơ bản 11

• bài 7: Nitơ • bài 8: Amoniac cùng muối amoni • bài xích 9: Axit nitric cùng muối nitrat • bài 10: Photpho • bài bác 11: Axit photphoric với muối photphat • bài xích 12: Phân bón hoá học tập • bài 13: Luyện tập: đặc thù của Nitơ, Photpho và những hợp chất của chúng. • bài 14: Bài thực hành 2: tính chất của một vài hợp chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic


• bài bác 15: Cacbon • bài bác 16: Hợp chất của cacbon • bài bác 17: Silic và hợp chất của silic • bài xích 18: Công nghiệp silicat • bài 19: đặc thù của cacbon, silic và những hợp hóa học của bọn chúng

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ


• bài bác 20: mở đầu về chất hóa học hữu cơ • bài xích 21: phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ • bài bác 22: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • bài bác 23: phản ứng cơ học • bài xích 24: Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, bí quyết phân tử và công thức kết cấu

Chương 5: Hidrocacbon no


• bài xích 25: Ankan • bài xích 26: Xicloankan • bài bác 27: Luyện tập: Ankan cùng xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon ko no


Xem thêm: Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Hay Về Gia Đình, Tình Cảm Gia Đình Hay Nhất Ý

• bài bác 29: Anken • bài bác 30: Ankađien • bài bác 31: Luyện tập: Anken cùng Ankađien • bài bác 32: Ankin • bài xích 33: luyện tập Ankin • bài xích 34: Bài thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc thù của etilen, axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon


• bài xích 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm không giống • bài bác 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm • bài 37: nguồn Hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên • bài bác 38: khối hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol


• bài 39: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon • bài 40: Ancol • bài bác 41: Phenol • bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol cùng phenol • bài xích 43: Bài thực hành 5: đặc điểm của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài 44: Anđehit - Xeton • bài xích 45: Axit cacboxylic • bài bác 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic • bài xích 47: Bài thực hành thực tế 6: đặc thù của anđehit cùng axit cacboxylic
Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 11 theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hidrocacbon no •Chương 6: Hidrocacbon không no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic